Paris-2013

  

28-29 Kasım 2013 tarihleri arası Fransa'nın başkenti Paris’te E-Juniors’ın evsahipliğinde gerçekleşen açılış toplantısının teması "Enformel öğrenme, işbirliği ve girişimciliğin desteklenmesinde yeni bir araç olarak ortak çalışma alanları" olarak belirlenmiştir. Proje çerçevesi ve ortaklarının tanıtımına yönelik kısa bir girişin ardından, Paris'te faaliyet gösteren bir ortak çalışma alanı (co-working space) olan Studio Singuliers'dan (http://www.studios-singuliers.fr/) Basile Samson kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumda Studio Singuliers’ın farklı sektörlere mensup 30-40 girişimciyi/girişimci adayını eş zamanlı olarak ağırlayabildiği bilgisini paylaşan Samson, sundukları ortak çalışma alanıyla farklı şekillerde ortaya çıkmış iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaştı.

Sunum sonrası, gelecekte elde edilmesi planlanan çıktılara ilişkin bir vizyon ortaya konmasına yönelik gerçekleştirilen tartışma neticesinde projeye ilişkin bir e-kitap ve web sitesinin oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca, gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler ve her bir hareketliliğe özgü belirlenecek olan araştırma temaları ve ortakların sorumluluklarına ilişkin bir döküman oluşturuldu.

Evsahibi E-Juniors’ın çalışma alanında gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde araştırma temasına ilişkin bir workshop gerçekleştirildi. Söz konusu çalışma faaliyetinde ortaklaşa çalışmaya ilişkin karar alma süreçlerinde etkili olan en önemli nitelikler, farklı ülke ve bölgelerden en iyi ortak çalışma alanı (co-working space) örnekleri ve ortak çalışmaya yönelik vizyonun geliştirilmesine ilişkin farklı tür fikirler tartışılarak ortaklar arasında paylaşıldı.