Hareketlilikler

 

Hareketlilikler süresince ortaya konan raporlar ve faydalı tartışmaların yanı sıra, kendi girişimcilik ekosistemleri içerisinde oldukça farklı gelişmişlik düzeylerine sahip farklı yapıları ziyaret etme olanağı bulunmuştur.

Buradan hareketle, ziyaretler süresince kendine has ekosistemlerini geliştirmekte olan kurumlar, kuruluşlar, gruplar veya bireyleri içerisine alan iyi uygulama örneklerinin yeni girişimlere birer başlama noktası oluşturacak faydalı kaynaklar olması beklenmektedir.