Misyon

Misyonumuz, bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve  tüketildiği bilgi çağında, sosyal bilimlere bütüncül bir bakış ve disiplinler arası bir yaklaşım ile dünya standartlarında bilgi üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar yapmak,

Küresel rekabet koşullarının gerektirdiği hızlı düşünebilen, esnek, stratejik öngörüye sahip geleceğin liderlerini yetiştirmek,

Özgün düşünce ve çalışmaları ile temayüz etmiş, bilimde kendini aşma-gerçekleştirme azminde öğrenci ve akademisyen yetiştirmek,

Ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilgiyi üreterek 2023 Türkiye Projesi vizyonuna katkı sunmaktır.