Kayıt Yenileme (Ders Seçimi)

Ders kaydında hata yapmamak için aşağıdaki uyarıları dikkatlice okumanız ve kayıt işlemini 10-16 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlamanız gerekmektedir.

1- Tüm öğrencilerin (1. Sınıfa ilk defa başlayanlar hariç) ders kayıtları kendilerine aittir. 

2- 2. sınıf öğrencilerinin tüm dersleri zorunlu ders olup tamamı seçilecektir.

3- 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seçeceği dersler arasında seçmeli dersler de bulunmaktadır. Grupta bulunan bu derslerin seçileceği ders adeti grup adında yer almaktadır (Grup adında yer alan seçim sayısı kadar o gruptan ders seçilecektir). Başarısız olunan alan içi seçmeli dersin yerine varsa başka bir ders seçmek isteyenler mutlaka danışman onayı haftasında danışmanı ile irtibata geçerek saydırma yöntemi ile ders seçeceklerdir.
4- Ders seçimleri yapılırken önce alttan (varsa) dersler (alt sınıflardan hiç alınmamış dersler) sonra bulunulan sınıftaki dersler seçilecektir. Başarısız derslerin çokluğundan ötürü 45 AKTS barajına takılınabilir. Bu durumda bağlı bulunulan sınıftan bazı ders ya da dersler alınamayacaktır.

5- Bazı bölümlerdeki seçmeli dersler ve 3. sınıf alan dışı dersler kotalı olup, kota uyarısı veren ders yerine o gruptaki başka ders seçilmelidir.

6-  Ders seçimi bittikten sonra kesinleştirme yapılmalıdır. Kesinleştirme yaptıktan sonra öğrenci için geriye dönüş yoktur. O yüzden seçilebilecek derslerin tamamı seçildikten sonra kesinleştirme yapılmalıdır. (İkinci Öğretim öğrencilerinin ve harç ödemesi gereken normal öğretim öğrencilerinin kesinleştirmeyi tamamlayabilmesi için öğrenim harçlarını da yatırmaları gerekir)

7- Ders seçimi işlemini tamamladıktan sonra kesinleştirme işlemini yapamayan (alınabilecek tüm dersler alınmadı uyarısı(Alan dışı dersleri alttan alıyorsanız saydırma yaptırmanız gerekebilir)) öğrencilerin dönem değiştiren başarısız dersi olabilir. Bu durumda uyarısı yapılan dersi, ilgili sınıfın bahar yarıyılı bölümündeki derslerden bulabilirler. 

8- 10-16 Eylül 2018 tarihlerinde ders kayıtlarını kesinleştiren öğrenciler 17-21 Eylül 2018 danışman onayı haftasında derslerinin onay takibini yapmaları ve kesinleştirme yapamayan öğrenciler yine danışman onayı haftasında derslerini danışmanlarıyla birlikte seçmeleri gerekmektedir.

9- Alan dışı derslerin tamamı değişmiş olup (TARİH BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN SEÇECEKLERİ TÜM ALAN DIŞI DERSLER NORMAL ÖĞRENİM DERSLERİDİR) ders listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Alan dışı ders listesi için tıklayınız

Danışman listesi için tıklayınız

 

Not: Üstten Ders Alma ve Not Yükseltme (alttan başarılı olunan ders) için ders alma işlemleri dilekçe ile yapılacaktır.