Türk Dili II Dersi Sınavları

2017-2018 bahar dönemi Türk Dili II dersinde takip edilecek kitap ve konular aşağıda belirtilmiştir.
Ders Kitabı: Türk Dili –Dil ve Anlatım-
Yazar: Abdurrahman ÖZKAN, Ufuk Deniz AŞÇI, Mustafa TOKER
Yayınevi: Palet Yayınları, Konya
Ara sınava kadar sorumlu olunan konular:
1. Şekil Bilgisi (Morfoloji): Kelime Türleri (s. 89-119)
2. Söz Dizimi (Sentaks), Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Öğeleri, Cümle Çeşitleri: (s. 121-148)
Dönem sonu sınavında ara sınavdan önceki konular dâhil olmak üzere aşağıdaki konulardan da sorumlu olunacaktır. 
3. Kompozisyon, Yazılı Anlatım, Manzum Türler, Mensur Türler I-II (s. 197-325)
4. Anlatım Bozuklukları s. 397-405)
NOT: Sınavlarda bu türlerin tanımları, özellikleri, benzer ve farklı yönleri sorulacak. Bu konulara çalışırken eogrenme.konya.edu.tr uzaktan öğretim adresindeki içeriklerden de faydalanabilirsiniz. 
İletişim Adresi: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, oda no: 524. (Dekanlık katı) 
Elmek: mehmetyasti42@gmail.com 
Otomasyon üzerinden mesaj göndermenizi pek tavsiye etmiyorum. Cevap almanız gecikebilir.
Vize, final ve bütünleme sınavlarınız 20-25 soruluk test olacaktır.
Doç. Dr. Mehmet YASTI