Mezun Durumdaki Öğrenciler

Mezun durumda olan öğrencilerimizden listede ismi bulunanların en kısa sürede diplomalarının enstitümüzden almaları gerekmektedir.