Bölümümüze Hoşgeldiniz

İnsanlığın ortak dili olarak sinema ve televizyon, ulusların dünyaya kendini anlatmasında en etkili araçlar arasındadır. Ülkelerin dünyaya açılan pencereleri olarak değerlendirilen sinema ve televizyon alanı Türkiye’de son yıllarda önemli bir endüstri halini almıştır. Türk yönetmenlerin, filmlerin, genel anlamda Türk sinemasının yurt dışında temsil ve değer gücü artarken bu durum önemli ödülleri de beraberinde getirmektedir. Böylece Türkiye’nin artarak devam eden marka değerine sinema ve televizyon alanında elde edilen başarılar da değerli katkılar sağlamaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin de katkısıyla Türk televizyon dizilerinin de tüm dünyada izlenirliğinin artması da sinema- televizyon alanında yeni nesil sinema ve televizyoncuların profesyonelleşmesini gerekli kılmaktadır.

Sinema - Televizyon bölümü, disiplinler arası bir çalışma alanı olarak, sinema ve televizyonunun sosyolojisini anlamaya, tarihsel sürecinin takibini yapmayı, medyanın diğer mecraları ile işbirliğinde olmayı, eleştirel bakış açısıyla pratik ve kuramsal bilgiyi birleştirmeyi, düşünen, araştıran, eleştiren, üreten güncel bir çalışma alanıdır.