Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Uluslararası düzeyde lisans, yüksek lisans, doktora ve meslek içi eğitim vererek, ulusal ve evrensel değerler ışığında her türlü bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

VİZYON

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi;

► çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve

► bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan,

► insani ve toplumsal değerleri, sürekli gelişme anlayışını, bilimin evrensel niteliklerini, çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini temel alarak öğrencilerine verdiği eğitimle önemli bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.