Seramik Bölümü

      "Seramik, insanoğlunun hem günlük kullanım, hem de kendini ifade etmede kullandığı, en eski uğraşılarından birisidir. Hammaddesi kil olan ve farklı maddeleri de ihtiva eden, pişirildiği zaman dayanıklılığı artan seramik, binlerce yıldır insanoğlunun izlerinin bulunduğu heryerde karşımıza çıkmaktadır. Seramik hem geçmişe ait zengin mirasın parçası, hem de geleceğin şekillenmesindeki vazgeçilmez unsurlardan biridir."