Sayılarla NEÜ

Birimler

Fakülte

21

Meslek Yüksekokulu

10

Enstitü

4

Yüksekokul

1

Koordinatörlük

26

Uygulama Araştırma Merkezi

37

Konservatuvar

1

Öğrenciler

Formasyon

1189

Doktora

1291

Lisans

27636

Ön Lisans

4061

Yüksek Lisans

4363

Tezsiz Yüksek Lisans

1910

Toplam

39261

Personeller

Akademik

2716

Idari

4413