Sayılarla NEÜ

Birimler

Meslek Yüksekokulu

9

Fakülte

20

Enstitü

4

Yüksekokul

1

Koordinatörlük

16

Uygulama Araştırma Merkezi

35

Konservatuvar

1

Öğrenciler

Formasyon

894

Lisans

27464

Doktora

1307

Ön Lisans

3616

Yüksek Lisans

4540

Tezsiz Yüksek Lisans

1983

Toplam

38910

Personeller

Akademik

2456

Idari

3965