Sayılarla NEÜ

Birimler

Meslek Yüksekokulu

8

Fakülte

20

Enstitü

4

Yüksekokul

1

Koordinatörlük

16

Uygulama Araştırma Merkezi

34

Konservatuvar

1

Öğrenci

Lisans

26201

Formasyon

1260

Doktora

1099

Ön Lisans

3107

Yüksek Lisans

3544

Tezsiz Yüksek Lisans

1578

Toplam

36789

Personel

Akademik

2269

Idari

3699