TR | EN

Araştırma

Üniversitemizde başta AB Çerçeve Programları, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, TÜBİTAK ve çeşitli özel kuruluşlarca desteklenen çok sayıda proje yürütülmektedir. Araştırma alt yapısını sürekli geliştirerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü hazırlayabilmek için Merkezi Araştırma Laboratuarı ve araştırma merkezleri bünyesinde üniversitemiz tarafından laboratuvarlar kurulmuştur. Laboratuvar alt yapısıyla, öğrenciler araştırma faaliyetlerine kolaylıkla katılabilmekte ve yürütülen projelerde görev almaktadır.