Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ana Bilim Dalları

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR

Ana Bilim Dalları

Erken Hiristiyan ve Bizans Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete MİMİROĞLU (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş.Gör. Cahit KARAKÖK

Genel Sanat Tarihi

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan AYGÖR

Öğr. Gör. Ahmet YAVUZYILMAZ

Türk-İslam Sanatları ve Arkeolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KARA