Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Abdullah Atıcıgil

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

T: 0332 221 05 60 
F:  0332 235 98 03
M: aaticigil@erbakan.edu.tr