Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Şerife Didem KAYA

2001 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini, 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini, 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalın’da doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda göreve başladı. 2018 yılında Yönetim ve Strateji bilim alanında (Sağlık Kurumları Yönetimi) Doçent ünvanını aldı. Halen Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu ve Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul üyelikleri vardır. Hasta/çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti, ekip çalışması, kalite, sağlık kurumlarında örgütsel davranış gibi sağlık hizmetleri yönetimi konularında uluslararası ve ulusal düzeyde kitap/kitap bölümü, makale ve sözel bildiri gibi çalışmaları bulunmaktadır.