Yönetmelikler

Personel Yönergeleri
Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi
Öğrenci İşleri Yönetmelikleri
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Öğrenci İşleri Yönergeleri
Çift Anadal Yönergesi
Yandal Yönergesi
Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Uygulama Yönergesi
Erasmus Yönergesi
TÖMER Kurs Yönergesi
Fakülte İş Yeri Eğitim Yönergesi
Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Yönergesi