Rektör Danışmanları

Prof. Dr. Orhan Demir

 
 

1957 Konya-Bozkır doğumlu ilk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlığını Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından aldı. Aynı yıl aynı fakültede Yrd.Doç.Dr olarak göreve başladı. 1997 yılında Doçent, 2002 yılında Profesör unvanın aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 84 eseri bulunmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Başhekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Ve Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlık görevini devam ettirmektedir.
 


Prof. Dr. Ali Kahraman

 
 

1972 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek lisansını tamamlayarak “Makine Yüksek Mühendisi” unvanını aldı. 1997 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi görevinden ayrılarak Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

2001-2002 yılları arasında doktora tez çalışmasının deneysel bölümünü yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Lehigh Üniversitesi, Makine Mühendisliği ve Mekanik Bölümü, Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında çalıştı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2002-2012 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2011 yılında “Doçent” oldu. 2012-2014 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde Doçent olarak çalıştı. Selçuk Üniversitesinde çalıştığı süre içerisinde Teknik Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fakülte Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesine geçerek, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde doçent olarak görev yaptı.

2017 yılında aynı bölüme Profesör olarak atandı. 2019’un Aralık ayında Makine Mühendisliği Bölümüne geçerek Bölüm Başkanı oldu. Akışkanlar Mekaniği, Enerji Teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ali KAHRAMAN halen Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Ocak 2020 tarihinden itibaren fakülte adına seçilmiş senato üyesi ve Rektör Danışmanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Ali KAHRAMAN evli ve üç çocuk babasıdır.
 


Öğr. Gör. Hasan Kazak

 
 

Hasan KAZAK; 1973 Konya doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Konya ilinde tamamlamıştır. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü’nden derece ile mezun olmuş, 15 yılı üst düzey yöneticilik olmak üzere özel sektörde 25 yıl görev yapmıştır.

Ağırlıkla hızlı tüketim ürün grupları ve perakende sektörü olmak üzere yoğun bir tempo ile geçen 25 yılın ardından tecrübelerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla, 2018 yılında akademik hayata geçmiştir. KTO Karatay Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak akademik hayata adım atan, 2020 Haziran ayında da Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne geçen Kazak, bir yandan da tez aşamasındaki doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmalarını Finans ve İslami Finans alanında yürüten Kazak; Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi, Sermaye Piyasaları ve Kurumları, İslami Finansal Yönetim gibi alanlarda lisans ve ön lisans seviyesinde dersler vermektedir. Ayrıca yayınlanmış ve yayın aşamasında olan İslami finansal yönetim ve İslam ekonomisi alanında 3 (üç) kitabı ve onlarca uluslararası hakemli makale yayını ve sempozyum bildirisi bulunmaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak görev yapmakta olan Kazak, İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.