Öğrenci Toplulukları

Öğrencilerin her türlü sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini destekleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde çeşitli öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Her öğrencinin dilediği topluluğa üye olarak katılma hakkı vardır. Çok farklı ilgi grubundan öğrenciler, kendi ilgi duydukları alanlara yönelebilirler. 

Üniversitemiz, öğrencilerinin birlikte çalışma ortamı içerisinde, evrensel insani değerlere bağlı, akılcı, sorumluluk sahibi, demokratik  kültürü hazmetmiş, paylaşmayı bilen, kendine güveni olan, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Öğrenciler tarafından yapılacak olan topluluk kuruluş başvuruları her akademik dönem açılışını izleyen bir ay içerisinde topluluk akademik danışmanının bağlı olduğu akademik birime yapılmaktadır. Kuruluş ile ilgili bilgiler web sitemizin Sağlık, Kültür ve  Spor Daire Başkanlığı bölümünde bulunan ‘’Öğrenci Toplulukları Yönergesinde’’ yer almaktadır. Her öğrenci, üç topluluğa aynı anda üye olabilmektedir. 

Üniversitemizde 2018-2019 eğitim yılı içerisinde toplam 115 adet Öğrenci Topluluğu faaliyet göstermiş olup, toplam 558 adet sosyal, kültürel ve akademik etkinlik, ilgili topluluklarımızca gerçekleştirilmiştir.  

Öğrenci topluluklarımızın web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.