Değişim Programları

ERASMUS+

Erasmus+ programı Avrupa Birliği tarafından eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları arasında uygulamakta olduğu bir hibe programıdır. Bu programdan faydalanmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Erasmus Beyannamesi almaya hak kazanmıştır.

Erasmus+ Programı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 25 yıllık Avrupa programlarının başarıları üzerine inşa edilmiştir. Program iş ve öğrenim için öğrenci ve personel hareketliliğini teşvik etmekte ve Avrupa genelinde üniversitelerin ulus ötesi iş birliği projelerini desteklemektedir. Program hâlihazırda her on Avrupa yükseköğretim kurumunun dokuzunu kapsamakta olup 33 ülkeden üniversiteler arasındaki işbirliğini desteklemektedir. Erasmus bir eğitimin programı olmanın ötesine geçerek sosyal ve kültürel bir fenomen durum halini almıştır. Birçok üniversite öğrencisine ilk kez yurt dışında yaşama şansı tanımaktadır. İlk kez uygulanmaya başlandığı 1987 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon öğrenci Erasmus Programından faydalanmıştır.FARABİ 

“Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.MEVLANA

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.