TR | EN

Öğretim Elemanı Alım İlanı (31.05.2017)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların ilgili Müdürlüğe başvuru süresi içerisinde istenen belgeleri şahsen veya posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan veya herhangi bir belgesi eksik olan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.

Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

İlanlara ulaşmak için tıklayınız.

İSTENEN BELGELER

1.Başvuru Formu için tıklayınız. 
2.Özgeçmiş,
3.Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,
5.Lisans mezuniyet transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi ,
6.Bir adet fotoğraf,
7.ALES Belgesi,
8.Yabancı Dil Belgesi (YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya muadili),
9.Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),
10.Müracaat edilecek kadronun özel şartında istenilen sertifika ve deneyimbelgelerinin asılları veya onaylı fotokopileri.
11.Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi/öğrenci belgesi.
12.SGK Hizmet Dökümü (İş yeri bilgilerini içeren) (Varsa).
 

NOT: Açıktan, naklen veya kamu kurumlarından istifaen ayrılıp yeniden atanacaklar için aşağıdaki formlar gerekmektedir. 

<> Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır)                  (Doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar)

<> Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Anne, baba, eş ve kardeşlerin bilgilerinin dahil olduğu vukuatlı nüfus kayıt örneği ilgili nüfus müdürlüklerinden temin edilecektir.)

<> Adli sicil kaydı (e-devletten alınan belge geçerlidir.)