05.03.2019 Tarihinde 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Üniversitemize Yerleşenlerin Dikkatine

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen ve Üniversitemize yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler;

1- Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (fotokopisi aslı görülmek kaydıyla Kurumumuzca  tasdik edilerek kabul edilecektir.) 

2- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

3- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı. (Ek-1)

4- Askerlik durum beyanı(Ek-2) (Askerlik yapmış ise terhis belgesi). Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

5- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Ek-3)

6- Kimlik Fotokopisi

7- Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-4)

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet doldurulacaktır.)

9- Etik Sözleşme

10- Kurumumuza yerleştirildiğine dair internet çıktısı


İstenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (Ek-5) ile birlikte 21.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına  başvurmaları gerekmektedir.

NOT:

<> Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

<> Adli sicil kaydı (e-devletten alınan belge geçerlidir.)

İletişim Telefonu : 0.332.221 0 612

Adres : Nişantaşı Mh. Dr.Hulusi Baybal Cd. Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu / KONYA (Büyükşehir Belediyesi Arkası)