Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. MUSTAFA YILDIRIM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : mustafayildirim@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. 100 Temel Eser içerisindeki hikâye ve romanlarda işlenen ahlâkî konuların eğitsel yönden değerlendirilmesi
ABDURRAHMAN KIZILKAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2012
2. Konya Anadolu Selçuklu eserlerindeki çini mukarnas tasarımları
ZEHRA ALADAĞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
3. Kelkit yöresine ait zili teknikli düzdokuma yaygılardan örnekler
ZÜHAL BAYLAN ÇALIŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2014
4. Kütahya Ergûniyye Mevlevîhanesi ve yetişen sanatçılar
ÜMİT KALKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2015
5. Bursa Selâtin Camii mihraplarında yazı kullanımı
KASIM KARA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
6. Kastamonu il halk kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerdeki Selçuklu tarzı Kur'an-ı Kerim ve hadis takımları cüzleri
NAHİDE KÜÇÜK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
7. Konya Müzesinde İlhanlı hükümdarı Ebû Said Bahadır Han'a ait sikkeler
ALİ AKYILDIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
8. Kahramanmaraş konaklarından örnekler
ESHABİL YILDIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
9. Kütahya ve İlçelerindeki Su Yapıları
ALİ TEKİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Doktora
2018
10. Saraybosna İsa Bey külliyesi
EYUP UTLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
11. Sivas Yıldızeli yöresi düz dokuma yaygıları
MENŞURE DUMLUCA TAŞDEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
12. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi FY1404 numaralı Şehinşahnâme'nin minyatürleri
ESRA ÖZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
13. Konya bölge yazma eserler kütüphanesi'nde bulunan Darende cilt örnekleri
AYŞE SERPİL ODABAŞI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
14. Rodos Fethi Paşa Vakfı Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi'ndeki XVII. ve XVIII. yüzyıl ciltleri
AYŞE ERGİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
15. Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Osmanlı dönemi ciltleri
BEYZA ÇAKIR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
16. Konya Mevlana Müzesinde bulunan 1452 yılına ait Kur'an-ı Kerim'in tezhip açısından incelenmesi
HATİCE ÖZŞEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
17. Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki Selçuklu ve Beylikler Dönemi cildleri
FATMA ŞEYMA BOYDAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Doktora
2020
18. Karamanoğlu Beyliği Dönemi Vakfiyeleri
AHMET GÜMÜŞTOP
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Doktora
2020
19. Safevi Dönemi Tebriz Ekolü Minyatürleri ile Osmanlı Minyatürlerindeki Tekstil Unsurlarının İncelenmesi
TUBA SUBAŞI ADIBELLİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Doktora
2020
20. Safevi Dönemi Kalem-i Siyâhî Minyatürleri
RIDVAN AK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı
Doktora
2020
21. II. Bayezid'in eşlerinin ve kızlarının vakıf eserleri
ZEYNEB BAYSAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Doktora
2021