Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. MUSTAFA YILDIRIM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : mustafayildirim@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Türk Dokumalarında Yaygın Olarak Kullanılan Motifler
II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
YILDIRIM MUSTAFA,Yıldırım Aybala
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. MESCİD-İ AKSA İLE KUBBETÜ’S-SAHRA ARASINDAKİ FARKLAR
Ulslararası Sosyal Bilimler Kongresi
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Hamza Nigaride Güzellik Kavramı/ Estetik Algı
IV. ULUSLARARASI HAMZA NİGÂRÎ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 100. YILINDA TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Kitab-ı Dede Korkut’ta Geçen Giyim Sanatları Terimleri
III. Beynelhalk Hamza Nigarî Türk Dünyası Medeni İrsi Sempozyumu Materialleri,
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Müdeccen Sanatta (Endülüs’ten Kalan Sanatkarların Etkisiyle Yapılan Mimarlık Eserlerinde) Estetik Kaynaşma
I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 18-24 Ekim 2017, Malaga, İspanya.
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Aile ve Sanat
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Azerbaycan Halı Sanatı Üzerine
III. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Tarihi Kaynaklarımızda Geçen Sanatla İlgili Sözcüklerden Örnekler
IV. TÜRK İSLÂM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE TÜRK-İSLÂM SANATLARI’NDA TERMİNOLOJİ SORUNU ÇALIŞTAYI
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
9. İslam Sanatında Estetik ve Etik İlişkisi
II.Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Mehmet Feyzi Efendi Hakkında Yazılan Kitaplarda Sanata Dair konular
III.Uluslararası Şeyh Şabanı Veli Sempozyumu
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Tevhid Yolunda Hadislerde Geçen Estetik Değer
Şanlıurfa UluslararasıX. Kutlu Doğum Sempozyumu
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe