Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

PROF.DR. HALUK BİNGÖL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

E-posta : hbingol@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Bazı metal iyonlarının mikro sıvı/sıvı arayüzden (µıtıes) kaliksaren türevleriyle yardımlı iyon transferlerinin incelenmesi
MÜGE DURMAZ
Selçuk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
2. Bazı azokaliksaren türevlerinin metal iyonlarına karşı göstermiş oldukları kromojenik kemosensör özelliklerinin spektrofotometrik ve voltametrik metotlarla incelenmesi
ERHAN ZOR
Selçuk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2012
3. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki bilişsel yapılarının ve alternatif kavramlarının belirlenmesi
AHMET TAŞBAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
4. Suda çözünebilen kuantum noktaların sentezi ve sensör uygulamaları
MUHAMMED ESAD SAĞLAM
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
5. Florojenik kiral sensör uygulamaları için karbon kuantum noktaların sentezi ve karakterizasyonu
FUNDA ÇOPUR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
6. Kiral seçici grafen kuantum noktaların hazırlanması
ASLI İREM DOĞAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
7. Siklodekstrin/altın nanopartikül hibrit malzeme esaslı kiral seçici optik sensör geliştirilmesi
NİSA BEKAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019