Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

PROF.DR. HALUK BİNGÖL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

E-posta : hbingol@erbakan.edu.tr
Bildiriler
12. Effect of Carbon Source in Preparation of Heteroatom Doped Carbon Quantum Dots as Fluorescent Probe for Amino Acids
Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
Copur Funda,ZOR ERHAN,ALPAYDIN SABRİ,BİNGÖL HALUK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Synthesis and Carbonic anhydrase Inhibitory Properties of K5[BW12O40]∙16H2O, and K8[BW11O39H]∙13H2O
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, ANTALYA, TURKEY
UÇAR ASUMAN,Fındık Mükerrem,TÜRKOĞLU EMİR ALPER,ŞENTÜRK MURAT,KOÇAK NURİYE,BİNGÖL HALUK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Bor İçeren Yeni Bir Polioksometalat Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik BoyaBozunmalarında Katalitik Özelliğinin İncelenmesi
VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
FINDIK MÜKERREM,UÇAR ASUMAN,KOÇAK NURİYE,BİNGÖL HALUK,ÇOLAK ALPER TOLGA,ŞAHİN ONUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. TETRAFENİLETİLEN BİRİMLERİ TAŞIYAN KALİKS[4]ARENTÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİNİNCELENMESİ
II. INES INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS
DURMAZ MUSTAFA,Çopur Funda,BİNGÖL HALUK,Erkol Muhammed Rıza
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Paper based Sensors as Optical Chiral Discrimination Platform
3rd International Congress On Biosensors
ZOR ERHAN,Sağlam Muhammed Esad,BİNGÖL HALUK
Aktif
İngilizce
17. PREPARATION CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF PSf GO Fe3O4 COMPOSITE MEMBRANE
1 st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ONENVIRONMENTAL SCIENCES
AKIN İLKER,ZOR ERHAN,BİNGÖL HALUK
Aktif
İngilizce
18. Chiral Carbon Quantum Dots for Paper Based Photoluminescent Sensing Platforms
18th International Conference on Quantum Information and Computation, Spain
ZOR ERHAN,Çopur Funda,Doğan Aslı İrem,BİNGÖL HALUK
Aktif
İngilizce
19. Enantioselective Chiral N doped Graphene Quantum Dots
3rd International Congress On Biosensors
Doğan Aslı İrem,Çopur Funda,ZOR ERHAN,ALPAYDIN SABRİ,BİNGÖL HALUK
Aktif
İngilizce
20. Carbon Quantum Dots Embedded Nanopaper for Iodide Sensing
3rd International Congress On Biosensors
Arıcı Aylin,ZOR ERHAN,SAF AHMET ÖZGÜR,ALPAYDIN SABRİ,BİNGÖL HALUK
Aktif
İngilizce
22. Catalytic performance of a polyoxometalate reduced graphene oxide composite in degradation of methylene blue
XII. Europan Congress on Catalysis (EuropaCat2015), Kazan (Russia)
Uçar Asuman,Fındık Mükerrem,GÜBBÜK İLKAY HİLAL,BİNGÖL HALUK,KOÇAK NURİYE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. Kromojenik Spektrofotometrik ve Voltametrik Mg2 Kemosensör
IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
ZOR ERHAN,SAF AHMET ÖZGÜR,ALPAYDIN SABRİ,BİNGÖL HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Reduced Graphene oxide cyclodextrin Hybrid for Detection of Methionine Electrochemical Fluorometric and Computational Study
10. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR-10), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
ZOR ERHAN,Sağlam Muhammed Esad,ALPAYDIN SABRİ,BİNGÖL HALUK,ERSÖZ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Sıvı sıvı Arayüzde İyon Transferiyle 2 Benzoilpiridin Tiyosemikarbazonun Lipofilisite Skalasının Elektrokimyasal Tayini
XX. Ulusal Kimya Kongresi
Emine G. Akgemci, Haluk Bingöl, Mehmet Özçelik, Tevfik Atalay, Mustafa Ersöz
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Su 1 2 dikloroetan Arayüzünden Bazı Geçiş Metallerinin Yardımlı Transferlerinin Voltametrik İncelenmesi
XX. Ulusal Kimya Kongresi
Haluk Bingöl, Emine G. Akgemci, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Su 1 2 Dikloretan Arayüzünden 2 Benzoilpridin 4 Fenil 3 Tiyosemikarbazon un Transferiyle Lipofilisite Skalasının Elektrokimyasal Tayini
VII. Ulusal Elektrokimya Günleri
Emine G. Akgemci, Haluk Bingöl, Mehmet Özçelik, Tevfik Atalay, Mustafa Ersöz,
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Bazı Geçiş Metallerinin Su 1 2 DCE Arayüzünden 4 Morfolinoasetofenon 4 Fenil 3 Tiyosemikarbazon İle Yardımlı Transferlerinin Voltametrik İncelenmesi
VII. Ulusal Elektrokimya Günleri
Haluk Bingöl, Emine G. Akgemci, Canan Başlak, Tevfik Atalay, Mustafa Ersöz
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Rapid and Highly Selective Azocalix 4 arene Derivative As A Chromogenic Chemosensor for Detection of Hg2
61. Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Haluk Bingol, Erdal Kocabas, Erhan Zor, Ahmet Ozgur SAF, Ahmet Coskun
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Complexation Studies of Alkaline earth Metal Ions with A Calix 4 arene Derivative and Electrochemical Recognition of Ca2 and Ba2 at MicroITIES
61. Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Erdal Kocabas, Haluk Bingol, Ferhat Kaykal, E. Guler Akgemci, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. Optical and Electrochemical Studies of Complexation Behaviors of a Novel Azocalix 4 arene Derivative with Heavy Metal Ions
61. Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Erhan Zor, Muge Durmaz, Haluk Bingol, Erdal Kocabas, Ahmet Coskun
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Interfacial Facilitated Transfers of Alkali and Alkaline Earth Metal Ions by a Calix 4 arene Derivative Across Water 1 2 DCE Microinterface
61. Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Ferhat Kaykal, Haluk Bingol, E. Guler Akgemci, Mustafa Durmaz, Abdulkadir Sirit
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Facilitated Pb II ion transfer by 2 benzoylpyridine thiosemicarbazone across the liquid liquid interface
8th International Electrochemistry Meeting
Ahmet O. Saf, Haluk Bingol, Emine G. Akgemci, Sabri Alpaydın
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Electrochemical determination of the lipophilicity scale of the prontonated thiazole derivative across water 1 2 DCE interface using cyclic voltammetric method
8th International Electrochemistry Meeting
Haluk Bingol, Emine G. Akgemci, Ahmet Coşkun, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Development of Hg II sensors based on the assisted transfer of metal ions by ketone derivative of chromogenic azocalix 4 arene through micro water 1 2 DCE interface
8th International Electrochemistry Meeting
Haluk Bingol, Emine G. Akgemci, Hasalettin Deligoz, Mustafa Ersoz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. Voltametric investigation of the transfers of heavy metal ions at the water 1 2 DCE interface facilitated by 2 phenyl 1H indole 3 carbaldehyde N phenylthiosemicarbazone
8th International Electrochemistry Meeting
Haluk Bingol, Müge Durmaz, Ahmet O. Saf
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Hg2 Ion Transfer Across The Water 1 2 Dıchloroethane Interface Facilitated By Ketone Derivative Of Chromogenic Azocalix 4 arene
22st Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS)
Emine G. Akgemci, Haluk Bingol, Ahmet O. Saf, Hasalettin Deligoz, Tevfik Atalay, Mustafa Ersoz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Electrochemical Investigation of Cd II Ion Transfer Assisted by 4 Morpholinoacetophenone 4 Ethyl 3 Thiosemicarbazone at The Liquid Liquid Interface
21st Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS)
Tevfik Atalay, Canan Baslak and Haluk Bingol
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. Sodium and Lithium Ions Transfer Across a Water 1 2 dichloroethane Interface Facilitated by a Tetraester thiacalix 4 arene Derivative
21st Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS)
Haluk Bingol, Emine G. Akgemci, Tevfik Atalay, Mustafa Ersoz and Ivan Stibor
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Facilitated Transfer of Alkali Metal Ions at The Water 1 2 Dichloroethane Interface by p tert butyl thiacalix 4 arene Derivative
21st Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS)
Emine G. Akgemci, Haluk Bingol, Serdal Kaya, Mustafa Ersoz and Ivan Stibor
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Voltammetric Determination Of Lipophilicity Of The Prontonated 2 Benzoylpyridine N 4 Ethyl Thiosemicarbazone At The Liquid Liquid Interface
COST D43 Workshop
Emine G. Akgemci, Haluk Bingol, Serdal Kaya, Ahmet O. Saf, Tevfik Atalay, Mustafa Ersöz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Synthesis Characterization and Electrochemical Properties Of 4 Phenoxy N 4 Chlorophenyl Phenylglyoxime with Some Transition Metal Complexes
1st International Türkiye-Pakistan Chemistry Days
Ahmet Coşkun, Funda Yilmaz, Haluk Bingol
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. Voltammetric Investigation Of Transfer Of The Prontonated 4 Morpholinoacetophenone N 4 Ethyl Thiosemicarbazone At The Liquid Liquid Interface
1st International Türkiye-Pakistan Chemistry Days
Emine G. Akgemci, Haluk Bingol, Ahmet O. Saf, Serdal Kaya, Tevfik Atalay, Mustafa Ersoz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Voltammetric Study of The Transfer of Heavy Metal Ions Assisted by 9 Ethyl 3 Carbazole Thiosemicarbazone at The Water 1 2 Dichloroethane Interface
17th International Congress of Chemical and Process Engineering
Haluk Bingol, Emine G. Akgemci, Mustafa Ersöz, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Effect of N 4 Phenyl Group on The Lipophilicity Scale of 2 Benzoylpyridine Thiosemicarbazone Based on The Ion Transfer Across The Liquid Liquid Interface
17th International Congress of Chemical and Process Engineering
Emine G. Akgemci, Haluk Bingol, Mehmet Özçelik, Tevfik Atalay, Mustafa Ersöz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. 4 Morfolinoasetofenon Tiyosemikarbazonun Ni II ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
XIX. Ulusal Kimya Kongresi
Ahmet Coşkun, Haluk Bingöl, Baştürk Kaya, Emine G. Akgemci, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. 4 Morfolinoasetofenon 4 Fenil 3 Tiyosemikarbazonun Ni II ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2005
Haluk Bingöl, Ahmet Coşkun, Baştürk Kaya, Emine G. Akgemci, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Polisulfon Anyon Değiştirici Membrandan Organik Asitlerin Transportunun İncelenmesi
XVIII. Ulusal Kimya Kongresi
Haluk Bingöl, Ahmet Ö. Saf, Emine G. Akgemci, Sabri Alpaydın, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. 2 Benzoilpiridin 4 Fenil 3 Tiyosemikarbazone Co II Kompleksleşme Reaksiyonunun Kinetik Çalışması
XVI. Ulusal Kimya Kongresi
Haluk Bingöl, Emine G. Akgemci, Sabri Alpaydın, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. 9 Etil 3 Karbazol Karboksaldehit Tiyosemikarbazon Cu II Kompleksleşme Reaksiyonuna Ait Kinetik Parametrelerin Tayini ve Kinetik Spektrofotometrik Metal Tayini XVI Ulusal Kimya Kongresi 10 13 Eylül 2002
XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002
Haluk Bingöl, Emine G. Akgemci, Erdal Özkan, Tevfik Atalay
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Structural Electrochemical and Spectroscopic Characterizations of Novel Tripodal benzimidazoles from 2 4 6 tris p formylphenoxy 1 3 5 triazine
61. Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Ahmet Coskun, Ziya Erdem Koc, Haluk Bingol, Ahmet Ozgur Saf, Sabri Alpaydin
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. MicroITIES detection of Hg II by facilitated ion transfer by a hydrophobic calix 4 arene derivative
8th International Electrochemistry Meeting
Haluk Bingol, Ferhat Kaykal, Emine G. Akgemci, Mustafa Durmaz, Abdülkadir Sırıt
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce