Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. İSMAİL HAKKI ATÇEKEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : iatceken@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Prof.Dr. Ahmet Önkal (1952-2019) -hayatı, İlmi ve Akademik Çalışmaları
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemli
2019
2. Merhum Prof.Dr. Ahmet Önkal (1952-2019) Hocam
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemli
2019
3. Prof.Dr. Ahmet Önkal
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemli
2019
4. Endülüs Fatihlerinden Musa b Nusayr ın Akıbeti
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemli
2015
5. Tarif b Malik
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2011
6. Tarık b Ziyad
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2011
7. Velid II
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2013
8. Yusuf b Ömer es Sekafi
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2013
9. İSTEM İslam San at Tarih Edebiyat ve Musikisi Dergisi
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2011
10. Kardeşlik Kavramı
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2012
11. İslam Tarihçilerinin Sûriye Gezisi 15 18 Mayıs 2008
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2008
12. Hz Peygamber Döneminde Kurumsallaşma
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2008
13. Hz Peygamber Döneminde Kurumsallaşma
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2008
14. İslam Tarihinde Birarada Yaşama Tecrübesi Asr ı Saadet ve Endülüs Örneği
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2009
15. Ehl i Beyt İle İlgili Üç Yeni Kitap Marife Kitap Tanıtımı
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2004
16. Gençlik ve Hz Peygamber Paneli
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2005
17. İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2005
18. Muâviye b Yezîd Üzerine Bir Araştırma
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
1997
19. Puvatya Balâtü ş Şühedâ Savaşı ve Etkileri Üzerine Bir Araştırma
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
1998
20. Khalid Yahya Blankinship The End of the Jihad State Kitap Tanıtımı
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
1998
21. Mısır daki Bazı Üniversitelerde İslâm Tarihi ve İslâm Medeniyeti Alanında Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
1998
22. Sûriye deki İlmî Dergilerde İslâm Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
1998
23. Hz Peygamber S İle İlgili Günümüze Kadar Yazılmış Eserleri Konu Alan Önemli Bir Bibliyografik Eser Salâhuddîn el Müneccid Mucemu mâ Üllife an Rasûlillah
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
1999
24. Hz Osman Dönemi İç Olaylarında Mervân b Hakem in Rolü
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
1999
25. Asr ı Saâdet te Yahudilerle İlişkilere Genel Bir Bakış
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2000
26. İbn Teymiyye nin Hz Ali nin İmâmetiyle İlgili Şiî Rivâyet ve Yorumları Tenkîdi
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2001
27. Târık b Ziyâd Endülüs ün Fethi Öncesinde Gemileri Yaktı mı
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2002
28. Ömer b Abdülazîz Dönemi Sonrası Emevî İdarecilerinin Mevâlî Politikaları
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2002
29. İlk Endülüs Valisi Abdülazîz b Mûsâ b Nusayr ve Öldürülmesi
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2002
30. Septe Ceuta Kontu Julianus ve Endülüs ün Fethinde Müslümanlara Yardımlarıyla İlgili Tartışmalar
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2003
31. Abbâsî Propagandası Sürecinde Hişâm b Abdülmelik Dönemi
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2004
32. Berberîler ve Hicrî I Yüzyıl İslâm Fetihlerindeki Rolü
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2003
33. Ermeniyye Azerbaycan Fetihleri Açısından Hişâm b Abdülmelik Dönemi
ATÇEKEN İ. HAKKI
Uluslararası
Hakemli
2004
34. Bazı Oryantalistlere Göre Asr ı Saâdet te Yahudiler
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2004
35. Eseru t Teşeyyu ale r Rivâyâti t Târîhıyye fi l Karnil Evveli l Hicrî Kitap Tanıtımı
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2003
36. Şevkî Ebû Halîl Carl Brockelmann fi l Mîzân Kitap Tanıtımı
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2004
37. Endülüs ün Fetih Süreciyle İlgili Farklı Görüşlere Eleştirel Bir Yaklaşım
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2005
38. Emevîler Dönemi Bibliyografyası İstem Dergisi Emevîler Özel sayısı sayı 8 Konya 2006 s 283 308
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2006
39. Endülüs te Birarada Yaşama Tecrübesi Üzerine Kültür Dergisi sayı 8 Sonbahar 2007 s 52 55
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2007
40. İslâm da Hoşgörü ve Hz Peygamber in Hoşgörü Anlayışı Ribat Dergisi sayı 281 Mayıs 2006
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemsiz
2006
41. İslam Tarihçilerinin Sûriye Gezisi 15 18 Mayıs 2008 İstem Dergisi sayı 11 Konya 2008 s 317 321
ATÇEKEN İ. HAKKI
Ulusal
Hakemli
2008