Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

PROF.DR. İSMAİL HAKKI ATÇEKEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı

E-posta : iatceken@erbakan.edu.tr
Bildiriler
19. “Endülüs’ün Fethinin İki Büyük Komutanı: Târık b. Ziyad ve Mûsâ b. Nusayr”
Okçular Vakfı “Fetihleri Anlama, Fâtihleri Anmak” Paneli
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
20. “Merkezi Hilafete Sadık Bağımsız Yapılar (Abbâsîler Döneminde Kurulan Devletler, IX-XIII. Yüzyıl)
İslâm Tarihi ve Medeniyeti Kitabı Tanıtım Sempozyumu
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
21. ”Hz. Peygamber ve Borçlular”
Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’xxin Muasırlarıyla Münasebetleri-1
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. İslam Tarihi ve Oryantalizm
Konferans/Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
23. Kur an da Hz Peygamber
Kutlu Doğum Konferansı
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
24. el Muallim
Konferans/Konya Konevi Kültür Merkezi
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
25. Hz Peygamber e Olan İhtiyaç
Konferans/Konya Konevi Kültür Merkezi
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
26. Hz Peygamber Sevgisi
Kutlu Doğum konferansı
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
27. Çağımız Gençliğinin Bazı Problemleri ve Hz Peygamber in Gençliğe yaklaşımı
Konya Alaaddin Keykubad salonunda konferans
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
28. Endülüs ün fethi ve Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Konferans)
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
29. İslam ve Çalışma
Kutlu Doğum Konferansı
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
30. Yitik Medeniyet Endülüs
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi "Endülüs Paneli"
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
31. Bir Peygamber Olarak Hz Muhammed ve Mekke adlı tebliğin müzakeresi
Cahiliyeden Günümüze Hz. Muhammed Sempozyumu
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. İslam da Hoşgörü
Kutlu Doğum Paneli
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
33. Bir Elçi Olarak Hz Muhammed ve Müslüman Toplumun Peyganber Algısı
Konya Çınar Eğitim Derneği
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Türkçe
34. Kur an ı Kerim ve Hadislerde İhlas Samimiyet
"Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet" Kutlu Doğum Paneli/AKSARAY
ATÇEKEN İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
35. İslam Tarihinde Birarada Yaşama Tecrübesi Asr ı Saâdet ve Endülüs Örneği
International Symposium on Religion and the World Peace (Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
ATÇEKEN İ. HAKKI
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe