Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. MELEK TAŞSÖKER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : mtassoker@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Bruksizm belirti ve bulgularının trabeküler kemiğin fraktal boyut değerlerine etkisinin dijital panoramik radyografiler aracılığıyla araştırılması
MELİKE GÜLEÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Diş Hekimliği Uzmanlık
2019