Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. MELEK TAŞSÖKER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : mtassoker@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Hareketli Protez Kullanan Hastaların Oral Hijyen Alışkanlıkları ve Oral Mukozal Lezyonlarla İlişkisi
YÜCE FATMA,TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ
Ulusal
Hakemli
2021
2. Premaksillada Nadir Bilinen Bir Anatomik Oluşum: Canalis Sinuosus
GÜLEÇ MELİKE, ÖZCAN SEVGİ, ORHAN KAAN, TAŞSÖKER MELEK
Ulusal
Hakemli
3. Evaluation of the mandibular trabecular bone in patients with bruxism using fractal analysis
GÜLEÇ MELİKE,TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ,ORHAN KAAN
Uluslararası
Hakemli
2021
4. Comparison of Cone-Beam Computed Tomography with Bitewing Radiography for Detection of Periodontal Bone Loss and Assessment of Effects of Different Voxel Resolutions: An In Vitro Study
ÇETMİLİ HAYRİYE,TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2018
5. What are the risk factors for maxillary sinus pathologies? A CBCT study
TAŞSÖKER MELEK
Uluslararası
Hakemli
2020
6. The Relationship between Sleep Bruxism with Coping with Stress, Anxiety and Alexithymia in Women
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ,AK MEHMET
Uluslararası
Hakemli
2020
7. Three-Dimensional Volumetric Analysis of the Maxillary Sinus: A CBCT Study
GÜLEÇ MELİKE,TAŞSÖKER MELEK,MAĞAT GÜLDANE,LALE BEKİR,ÖZCAN SEVGİ,ORHAN KAAN
Uluslararası
Hakemli
2020
8. Occlusal Caries Detection and Diagnosis Using Visual ICDAS Criteria, Laser Fluorescence Measurements and Near-İnfrared Light Transillumination Images
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ,KARABEKİROĞLU SAİD
Uluslararası
Hakemli
2020
9. Bruksizmin tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
GÜLEÇ MELİKE,TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2019
10. Tıpta ve diş Hekimliğinde Fraktal Analiz
AKDOĞAN MELİKE,TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2019
11. Is the maxillary sinus volume affected by concha bullosa, nasal septal deviation, and impacted teeth? A CBCT study
TAŞSÖKER MELEK,MAĞAT GÜLDANE,LALE BEKİR,GÜLEÇ MELİKE,ÖZCAN SEVGİ,ORHAN KAAN
Uluslararası
Hakemli
2020
12. ROBİNOW SENDROMU: BİR VAKA RAPORU
AZMAN DUYGU,TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ
Ulusal
Hakemli
13. Diversion of the mandibular canal: Is it the best predictor of inferior alveolar nerve damage during mandibular third molar surgery on panoramic radiographs?
TAŞSÖKER MELEK
Uluslararası
Hakemli
2019
15. Comparison of cone-beam computed tomography and panoramic radiography in the evaluation of maxillary sinus pathology related to maxillary posterior teeth: Do apical lesions increase the risk of maxillary sinus pathology?
TERLEMEZ ARSLAN,TAŞSÖKER MELEK,KIZILCAKAYA MAKBULE,AKDOĞAN MELİKE
Uluslararası
Hakemli
2019
16. Comparison of cone-beam computed tomography and panoramic radiography for mandibular morphometry
TAŞSÖKER MELEK,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ÖZCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2019
17. The assesment of relationship between the angulation of impacted mandibular third molar teeth and the thickness of lingual bone: A prospective clinical study
MENZİLETOĞLU DİLEK,TAŞSÖKER MELEK,IŞIK BOZKURT KUBİLAY,ESEN ALPARSLAN
Uluslararası
Hakemli
2019
18. LAMM syndrome: two new patients with a novel mutation in FGF3 gene and additional clinical findings
BAŞDEMİRCİ MÜŞERREF,ZAMANİ AYŞE GÜL,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,TAŞSÖKER MELEK,ÇETMİLİ HAYRİYE,ZAMANİ ADİL,AYDOĞDU DEMET,BAŞDEMİRCİ ALİ,YILDIRIM MAHMUT SELMAN
Uluslararası
Hakemli
2019
19. Is There A Possible Association Between the Skeletal Face Types and Third Molar Impaction? A Retrospective Radiographic Study
TAŞSÖKER MELEK,KÖK HATİCE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2019
20. Kron Uygulanmamış Kanal Tedavili Dişlerde Meydana Gelen Kron-Kök Kırıklarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma
TAŞSÖKER MELEK,ÇETMİLİ HAYRİYE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Ulusal
Hakemli
2019
21. What Are the Risk Factors for External Root Resorption of Second Molars Associated With Impacted Third Molars? A Cone-Beam Computed Tomography Study
TAŞSÖKER MELEK
Uluslararası
Hakemli
2019
22. An Investigation of Reasons for the Removal of Tooth-Supported Fixed Prosthetic Restorations
TAŞSÖKER MELEK,TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Ulusal
Hakemli
2019
23. Investigation of the frequency and distribution of teeth requiring endodontic treatment and endodontically treated teeth
TAŞSÖKER MELEK,AKDOĞAN MELİKE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Ulusal
Hakemli
2018
25. Evaluation of the relationship between sleep bruxism and pulpal calcifications in young women: A clinico-radiological study
TAŞSÖKER MELEK
Uluslararası
Hakemli
2018
27. Analysis of the root canal configuration and C-shaped canal frequency of mandibular second molars: a cone beam computed tomography study
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2018
28. Fenestrasyon Tipi Periodontal Defektlerin Tespitinde Farklı Voksel Çözünürlüklerinin Etkisinin Değerlendirilmesi:İn Vitro Çalışma
ÇETMİLİ HAYRİYE,TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Ulusal
Hakemli
2018
29. Investigation of Tooth Extraction Reasons in Patients Who Applied to a Dental Faculty
TAŞSÖKER MELEK,MENZİLETOĞLU DİLEK,BAŞTÜRK FUNDA,KARABEKİROĞLU SAİD,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2018
30. Investigation of the relationship between elongated styloid process and tonsillectomy: A Case Control Study
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2018
31. A Comparative Study of Cone-Beam Computed Tomography and Digital Panoramic Radiography for Detecting Pulp Stones
TAŞSÖKER MELEK,MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2018
32. Evaluation of Mandibular Notch, Coronoid Process, and Mandibular Condyle Configurations with Cone Beam Computed Tomography
TAŞSÖKER MELEK,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2017
33. Contemporary Imaging of Salivary Glands
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2016
34. Radiographic Evaluation of Periapical Status and Frequency of Endodontic Treatment in a Turkish Population: A Retrospective Study
TAŞSÖKER MELEK,AKGÜNLÜ FARUK
Uluslararası
Hakemli
2016
35. Investigation of the Prevalence of Retromolar Canals: A Cone Beam CT Study
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2017
36. Investigation of the Relationship Between Sella Turcica Bridge and Ponticulus Posticus: A Lateral Cephalometric Study
TAŞSÖKER MELEK,KÖK HATİCE,ÖZCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2017
37. Ponticulus Posticus: Is It Important for a Dentist as an Radiological Finding?
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Ulusal
Hakemli
2017
38. Clinical And Radiological Significance of Sella Turcica: A Literature Review
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2016
39. Stylohyoid Ligament Kalsifikasyonlarının Radyolojik İncelemesi: Retrospektif Bir Çalışma
TAŞSÖKER MELEK,AKGÜNLÜ FARUK
Ulusal
Hakemli
2016
40. Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Diş Hekimliği Uzmanlık Alanları Konusundaki Bilgi Düzeyleri
TAŞSÖKER MELEK,KÖK HATİCE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Ulusal
Hakemli
2017
41. Assessment of the Mandibular Incisive Canal by Panoramic Radiograph and Cone-Beam Computed Tomography
IŞIK BOZKURT KUBİLAY,TAŞSÖKER MELEK,MENZİLETOĞLU DİLEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,ESEN ALPARSLAN
Ulusal
Hakemli
2017
42. Evaluation of the Appearence of Mandibular Incisive Canal by Panoramic Radiographs
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2016
43. Two Cases of Submandibular Sialolithiasis Detected by Cone Beam Computed Tomography
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2016
44. Keratocystic Odontogenic Tumor Mimicking LateralPeriodontal Cyst: A Case Report
ESEN ALPARSLAN,KILINÇ ALİ,GÜLER ARİF YİĞİT,TAŞSÖKER MELEK,GÜNHAN ÖMER
Uluslararası
Hakemli
2016
45. Türk Toplumunda Dijital Panoramik Radyografilerde Uzamış Stiloid Proçes Görülme Sıklığının Araştırılması
TAŞSÖKER MELEK,MAĞAT GÜLDANE
Ulusal
Hakemli
2015
46. Eagle Sendromu: Etiyolojisi, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
TAŞSÖKER MELEK,BOZDAĞ GÜLDANE
Ulusal
Hakemli
2016
50. Prevalence of Styloid Process Elongation in An Elderly Turkish Population
TAŞSÖKER MELEK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2016