TR | EN

ARAŞTIRMA GÖREVLISI FATMA ŞEYMA BOYDAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
1. Anadolu Selçuklu Dönemi Cilt Sanatı
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemsiz
2018
2. 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi 3-5 Ekim 2019
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2019
3. Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı ve Osmanlı Dönemi Bursa Sempozyumu
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2019
4. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı, YEM Yayın, İstanbul, 2017, Mimar Doğan Hasol
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2018
5. Şehir ve Alimleri Sempozyumu I
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2017
6. Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 8-11 Ekim 2015/KONYA
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2016
7. Osmanlı Kitap Kabı Şemselerindeki Serbest Dolantı Bulut Motifi Örnekleri
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2017
8. San’xxatkâr Yönüyle Muhterem Hocam Prof. Dr. Ahmet Sâim Arıtan
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2016
9. Rodos Fethi Paşa Vakfı Hâfız Ahmet Ağa Kütüphanesi’xxnde Bulunan XVI. Yüzyıla Ait Bazı Yazma Eserlerdeki Unvân Sayfası Tezhibleri
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2016
10. Orta Çağ İslâm Cildlerinde ‘Sikatî Billah’ Mührü
BOYDAK FATMA ŞEYMA
Ulusal
Hakemli
2020
11. Muhterem Hocamız Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN (1951-2016 Konya)
BOYDAK FATMA ŞEYMA,ÇAYCI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2016