Ereğli Eğitim Fakültesi
YOKSIS üzerinden veriler haftalık olarak senkronize edilmektedir. Bu nedenle YOKSIS üzerinden yapılan anlık güncellemeler her hafta pazartesi günü itibariyle aktif olmaktadır.

Kişisel Bilgiler

DR.ÖĞR.ÜYESİ FATİH KALECİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

E-posta :

Bildiriler

Son Güncelleme: 26.05.2024

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ FATİH
International Silk Road and Beyond Congress
8228574

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ FATİH
International Silk Road and Beyond Congress
8228579

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH, SEVER ERŞAN
IV. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
8228587

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH, GÜNEY ALİ
Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK)
7336585

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK)
7336589

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,TEKEREK BETÜL,esen betül
4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education,
5990475

Aktif Kabul Edildi Türkçe

KALECİ FATİH,CİHANGİR AHMET
4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
5990497

Aktif Kabul Edildi Türkçe

KALECİ FATİH,CİHANGİR AHMET
International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME 2019)
5990507

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH, TEKEREK BETÜL, ESEN BETÜL
4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu
8284687

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
INTERNATIONAL SYMPOSIOM MIGRATION AND CULTURAL INTERACTION IN OTTOMAN AND TURKEY
4214478

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ FATİH
Fourth Sarajevo International Social Sciences Conference
4264057

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
2.ULUSLARARASI EKONOMİ,FİNANS VE EKONOMETRİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
4264058

Aktif Yayımlanmış İngilizce

ŞAHBAZ AHMET,KALECİ FATİH
International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES)
4570271

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ FATİH,ŞAHBAZ AHMET
The 4th International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES)
4570289

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ FATİH
II. ULUSLARARASI TESAM Sosyal Bilimler Kongresi
4570375

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,ŞAHBAZ AHMET
Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi
4735304

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
4744321

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ŞAHBAZ AHMET,GÖMLEKSİZ MUSTAFA,KALECİ FATİH
European Congress for Economic Issues: Unregistered “Youth” Employment: Impacts, Policies, Remedies, and Local Practices
3510573

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
20TH INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE ON ECONOMICS
3510577

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,ABDİLABEKOV SULTAN
Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu
3954014

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ FATİH,KALECİ ELANUR
The Sixth International Conference in Economics
3954106

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ ELANUR,KALECİ FATİH
The Sixth InternationalConference in Economics
3954207

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
JULY 15 COUP ATTEMPT AND TURKEY SYMPOSIUM
3954429

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ŞAHBAZ AHMET,KALECİ FATİH
ULUSLARARASI FİLİSTİN MESELESİ VE TÜRKİYE KONGRESİ
3954504

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
3. international Student Symposium
3997273

Aktif Türkçe

YILMAZ NAHİT,KALECİ FATİH
“Senede 13 Ay Derbent’i Yaşamak” Çalıştayı
3997552

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,GÖKMEN ERKAN
19. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
3037067

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,BULUŞ ABDULKADİR
1.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE MÜSLÜMANLAR KONGRESİ
3037681

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ ELANUR,KALECİ FATİH
1.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE MÜSLÜMANLAR KONGRESİ
3042883

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ŞAHBAZ AHMET,BULUŞ ABDULKADİR,KALECİ FATİH
2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES: “MIGRATION, POVERTY AND EMPLOYMENT”
3043145

Aktif Türkçe

KALECİ FATİH
ULUSLARARASI;FETHİNİN 500. YILINDA CEZAYİR,BARBAROS HAYRETTİN PAŞA VEOSMANLI DENİZCİLİĞİ SEMPOZYUMU
3043371

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ŞAHBAZ AHMET,GÖMLEKSİZ MUSTAFA,KALECİ FATİH
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY
3043651

Aktif İngilizce

KALECİ FATİH,BULUŞ ABDULKADİR
the Third International Conference in Economics(EconWorld2016@Barcelona)
3045035

Aktif Yayımlanmamış İngilizce

BULUŞ ABDULKADİR,KALECİ FATİH
the Third International Conference in Economics(EconWorld2016@Barcelona)
3045143

Aktif Yayımlanmamış Türkçe

KALECİ FATİH
TÜRK-ERMENİİLİŞKİLERİNİNBÖLGESEL POLİTİKALARA ETKİSİ(19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE)ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
3045312

Aktif Yayımlanmamış Türkçe

KALECİ FATİH,Abdilabekov SULTAN
2.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
3045610

Aktif Yayımlanmış İngilizce

ŞAHBAZ AHMET,GÖMLEKSİZ MUSTAFA,KALECİ FATİH
International Congress of Management Economy and Policy
3053957

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ŞAHBAZ AHMET,GÖMLEKSİZ MUSTAFA,KALECİ FATİH
ICOMEP 2016, International Congress of Management Economy and Policy
3059651

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ŞAHBAZ AHMET,BULUŞ ABDULKADİR,KALECİ FATİH
2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES: “MIGRATION, POVERTY AND EMPLOYMENT”
3104315

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,BULUŞ ABDULKADİR
1st International Social Sciences and Muslim Congress, Hegemony Counter Hegemony, Prooceedings Book-1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Hegemonya Karşı Hegemonya Bildiriler Kitabı
3213755

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ ELANUR,KALECİ FATİH
1.ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER VE MÜSLÜMANLAR KPNGRESİ
3392061

Aktif Yayımlanmış Türkçe

BULUŞ ABDULKADİR,KALECİ FATİH
1st International Congress on Applied Sciences-1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
2036139

Aktif Yayımlanmış Türkçe

BULUŞ ABDULKADİR,KALECİ FATİH
1st İnternational Congress On Applied Sciences,
2172794

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,MİRAÇ ÇEVEN
2nd İnternational İslamic Economics And Finance Conference
2172851

Aktif Yayımlanmış Türkçe

BULUŞ ABDULKADİR,KALECİ FATİH
İnternational Symposium On Time İn İslamic Civilization
2172933

Aktif Yayımlanmamış Türkçe

KALECİ FATİH,CİHANGİR AHMET
2. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
2174315

Aktif Yayımlanmamış Türkçe

BULUŞ ABDULKADİR,KALECİ FATİH
İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, International Symposium On Time in Islamic Civilazation, Necmettin Erbakan Universitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
2219304

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,CİHANGİR AHMET
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu II – TÜRKBİLMAT-2
2856559

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KALECİ FATİH,SEVGİ HABİP MEHMET,ÇETİN İBRAHİM
The International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST)
4220951

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ÇETİN İBRAHİM,KALECİ FATİH
The International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST
4220954

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
1 th Eurasian Educational Research Congress, İstanbul Üniversitesi
4758601

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,SEVGİ HABİP MEHMET,ÇETİN İBRAHİM
The International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST),
4758636

Aktif Yayımlanmış Türkçe

ÇETİN İBRAHİM,KALECİ FATİH
The International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST),
4758646

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,
4758670

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
4758697

Aktif Yayımlanmış Türkçe

SEVGİ HABİP MEHMET,KALECİ FATİH
11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
4758714

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
İnternational Conference On New Trends İn Education
4758319

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
1. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
4758349

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
4758367

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,YAZICI ERSEN
22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
4758387

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
3. Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu
4758402

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
I. Ulusal Değerler Eğitim Kongresi
4758432

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
I. Ulusal Değerler Eğitim Kongresi
4758455

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu
4758482

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu
4758507

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
4758519

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH
The International Symposium on Changes and New Trends in Education
4758536

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,YAZICI ERSEN
The International Symposium on Changes and New Trends in Education
4758577

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KALECİ FATİH,YAZICI ERSEN
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi
3050059