Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DOÇ.DR. MURAT AK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

E-posta : muratak@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. 16. yüzyıl aşk mesnevîlerinde ayna
MERVE YILDIZLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
2. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve İlticâ-nâme-i Rızâiyye΄si
RALE ZEHRA CENGİZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
3. Seyyid Hamza Nigârî'nin Türkçe dîvânı'nda dinî edebî muhteva
MEHMET EKİNCİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
4. Divan-ı Hulûsî-i Darendevî'de dînî tasavvufî muhteva
RECEP AYIK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
5. Klasik Türk Şiirinde Güneş
ABDULLAH TAŞKİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
6. Enderunlu Hasan Yâver Divanı'nda dinî ve edebî muhteva
ELİF ZEYCAN KOÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020