Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DOÇ.DR. MURAT AK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

E-posta : muratak@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Manzum Bir Ahlak Metni: Hüsn-i Eser
AK MURAT
Uluslararası
Hakemli
2018
4. Dilde Birlikte Yaşama Tecrübesi Olarak Osmanlı Türkçesi
AK MURAT
Uluslararası
Hakemli
2017
5. Şeyhzade Ahmed Ziya Efendi’nin Şiirleri
AK MURAT
Ulusal
Hakemli
2017
6. Doğu Batı İkileminde Bir Osmanlı Entelektüeli Ahmet Mithat Efendi nin Batı yı Tanıma Çabasına Bir Bakış
AK MURAT
Ulusal
Hakemli
2006
7. Edebiyatımızın Klasik Döneminde Aksaray Şairleri ve Aksaray da Şiir Ortamı
AK MURAT
Uluslararası
Hakemli
2016
8. Ahmed Sâfî Bey in Kasîde i Hamriyye Tercümesi
AK MURAT
Uluslararası
Hakemli
2016
9. Divan Şiirinde Taşra Kullanımları ve Divan Şairinin Taşrası
AK MURAT
Ulusal
Hakemli
2015
10. Mehmet Âkif ve Necip Fâzıl Şiiri Merkezinde Edebiyat ve Düşüncede Nehir Metaforu
AK MURAT
Ulusal
Hakemli
2013
11. Çarh nâme de Yer Alan Âyet ve Hadisler
AK MURAT
Ulusal
Hakemli
2008
12. Bir Osmanlı Münevveri Faik Ömer Efendi ve Divan ı Nu ut u
AK MURAT
Ulusal
Hakemli
2016