Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DOÇ.DR. MURAT AK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

E-posta : muratak@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Mazi Hal ve İstikbal Sürekliliğinde Mehmet Âkif Ersoy u Torunu İçin Yazdığı Şiirden Anlamak
II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR ve KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUUMU
AK MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Şâir Kelamının Hz. Peygamber’in Zikri İle Değer Kazanması
İslâm ve Sanat Tartışmalı İlmi Toplantı
AK MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe