Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. GÜLDANE MAĞAT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : gbozdag@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Mandibulada Fokal Semento-Ossöz Displazi’xxnin Konik Işın Bilgisayarlı Tomografi Taramasına Dayalı Görüntüleme Özellikleri: Bir Olgu Sunumu
Gazi Üniversitesi Di Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi
ÇETİN MİNE,MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ,MENZİLETOĞLU DİLEK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. ANTERİOR MAKSİLLADA BÜYÜK BİR RADİKÜLER KİST OLGU SUNUMU
Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi
ÇETİN MİNE,MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. TÜMÖR / KİSTİK GÖRÜNTÜYE BENZER BİFİD MANDİBULAR KONDİLİN KONIK IŞINLI BİLGISAYARLITOMOGRAFİ TARAMASINA DAYALI GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ: OLGU SUNUMU
Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi
Tanrıkol Büşra,MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. SKUAMOZ ODONTOJENİK TÜMÖR: BİR VAKA RAPORU
Uluslararası Ağız Kanserleri kongresi
ÖZCAN SEVGİ,AZMAN DUYGU,MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. ORAL KAVİTENİN PROTEZ STOMATİTİ: BİR VAKA RAPORU
Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi
ÇETİN MİNE,MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Prostat Kanseri ve Kemik Metastazı olan Bir Hastada Bifosfonat ile İlgili Çene Osteonekrozu: Bir Olgu Sunumu
Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,AZMAN DUYGU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Sert Damakta Hpv ve Oral Kanser ile İlişkili Oral Skuamöz Papilloma: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Uluslararası Ağız Kanserleri
ÇETİN MİNE,MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Bir Türk Popülasyonunda Kanin Dişlerin Kök Morfolojisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi
MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
27. Bir Dental Kliniğe Başvuran Hastalarda Özbildirim Halitosis Varlığının Saptanması ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,Tanrıkol Büşra
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
28. Posterior Mandibulada Odontojenik Keratokist: Bir Vaka Raporu
3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi
AZMAN DUYGU,MAĞAT GÜLDANE,GÜLER ARİF YİĞİT,MENZİLETOĞLU DİLEK
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
29. Maksiller Sinüs Hacmi Konka Bülloza, Nazal Septal Deviasyon ve Gömülü Dişlerden Etkilenir mi? KIBT Çalışması
TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
TAŞSÖKER MELEK,MAĞAT GÜLDANE,LALE BEKİR,GÜLEÇ MELİKE,ÖZCAN SEVGİ,ORHAN KAAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Three-Dimensional Volumetric Analysis of the Maxillary Sinus: A CBCT Study
CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress
GÜLEÇ MELİKE,TAŞSÖKER MELEK,MAĞAT GÜLDANE,LALE BEKİR,ÖZCAN SEVGİ,ORHAN KAAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. Sol Mandibulada Nekrotik Kemik Adacığı: Vaka Raporu
25. TDB ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ
GÜLEÇ MELİKE,TAŞSÖKER MELEK,MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Evaluation of Morphometric Features of Fossa Navicularis Using Cone Beam Computed Tomography
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR 2018)
MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Foramen Mentale’nin Değişik Yaş Gruplarında Ortopantomografi ile Morphometrik Analizi
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR 2018)
KORKUT ZEHRA,ŞEKER MUZAFFER,MAĞAT GÜLDANE,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Evaluation of Anatomical and Morphological Characteristics of the Nasopalatine Canal in A Turkish Population by Cone Beam Computerızed Tomography
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR 2018)
HAKBİLEN SELÇUK,MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. Cone Beam Computerized Tomography Analysis of the Lingual Concavity in the First Mandibular Molar Region for Dental Implant Patients: A Morphological Study
IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress
MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Comparison of Cone Beam Computed Tomography and Digital Panoramic Radiography Performances in Detection of Peri-Implant Alveolar Bone Changes Using Trabecular Microstructure Analysis
IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress
MAĞAT GÜLDANE,ÖNCÜ ELİF,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Association between Facial and Mandibular Size and Cervical Vertebral Maturation for Assessment of Skeletal Maturity
12th Asian Congress of Oral Maxillofacial Radiology and 5th Green Health Conference
MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. Association between Facial and Mandibular Size and Hand-Wrist Maturation for the Assessment of Skeletal Maturity
TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Bifosfonat Kullananlarda Mandibular Morfolojinin Değerlendirilmesi
Uluslararası Mendros Diş Hekimliği Kongresi
Tanrıkol Büşra,MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Evaluation of the Vertical Bone Height of Dentulous and Edentulous Patients
39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association
BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,BOZDAĞ GÜLDANE,ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Mandibular Morphological Changes: The Effects of Age Gender and Dental Status
20th Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS)
BOZDAĞ GÜLDANE,ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. The Evaluation of MCI, MI, PMI and GT on Both Genders with Different Age and Dental Status
20th Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS)
BOZDAĞ GÜLDANE,ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. Mandibulada Kondroblastik Osteosarkom: Olgu Sunumu
Oral Diagnoz ve Maxillofacial Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi
ÇETMİLİ HAYRİYE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,MAĞAT GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Bilateral Talon Cusp: Two Case Reports
Across European Borders 5th Conseuro Meeting
ÜNLÜ NİMET,ŞENER SEVGİ,BOZDAĞ GÜLDANE,GÖNLÜM ÖZGÜR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. Styloid Proçes Uzunluğu ve Morfolojisinin Radyolojik Değerlendirilmesi: Cinsiyet ve Yaşın Etkisi
Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Ulusal Sempozyumu
ŞENER SEVGİ,BOZDAĞ GÜLDANE,YAŞAR FÜSUN,APAYDIN BURCU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Styloid Proçesin Uzunluğu ve Morfolojik Kalsifikasyonu ile İlişkili Radyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Ulusal Sempozyumu
ŞENER SEVGİ,BOZDAĞ GÜLDANE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Florid Semento Osseöz Displazi: Bir Vaka Raporu
Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Ulusal Sempozyumu
ŞENER SEVGİ,YILDIRIM GÜLSÜN,BOZDAĞ GÜLDANE,DEMİR ÖMER GÜNHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Sabit Protezlerin Kondilin Fraktal Boyutu Üzerine Etkisi
Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi
BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,BOZDAĞ GÜLDANE,ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Tooth Wear in Turkish Adult Patients
Across European Borders 5th Conseuro Meeting
ŞENER SEVGİ,KARABEKİROĞLU SAİD,BOZDAĞ GÜLDANE,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
58. Metastatic Breast Cancer to Bilateral Mandibular Ramus Regions: A Case Report
21th BASS Congress, Banja Luka-Bosnia Herzegovina.
MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ,ÇETMİLİ HAYRİYE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
59. The Evaluation of Fractal Dimension, Area Fraction and Voxel Value Panoramic Radiography and CBCT
21th BASS Congress, Banja Luka-Bosnia Herzegovina
MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
60. Stafne Bone Defect at Coronoid and Mandibular Incisors Regions: An Unusual Two Cases
21th BASS Congress, Banja Luka-Bosnia Herzegovina
MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN SEVGİ,ÇETMİLİ HAYRİYE,HAKBİLEN SELÇUK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
61. A Large Dentigerous Cyst Associated with An Impacted Mandibular Third Molar: A Case Report
Oral Diagnoz ve Maxillofasial Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,HAKBİLEN SELÇUK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,ESEN ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
62. Concurrent Focal Cemento Osseous Dysplasia and Central Odontogenic Fibroma
46th CED-IADR
BOZDAĞ GÜLDANE,ŞENER SEVGİ,DOLANMAZ DOĞAN,DEMİR ÖMER GÜNHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
63. Efficacy of Twisted File Adaptive Reciproc and ProTaper Universal Retreatment Instruments for Root Canal Filling Removal A Cone Beam Computed Tomography Study
47th Meeting of CED-IADR
AKBULUT MAKBULE BİLGE,AKMAN MELEK,TERLEMEZ ARSLAN,BOZDAĞ GÜLDANE,ŞENER SEVGİ,SHETTY HEERESH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
64. The Evaluation Of Styloid Process And Calcification Type On Both Genders With Different Age And Dental Status
47th Meeting of CED-IADR
BOZDAĞ GÜLDANE,ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
65. Morphometric Analysis of Sella Turcica in Different Dentofacial Skeletal Patterns
Oral Diagnoz ve Maxillofasial Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
66. Evaluation of Dental Maturation Using Mandibular 3. Molar Teeth
Oral Diagnoz ve Maxillofasial Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
67. Assessment of Maturation Indicators
Oral Diagnoz ve Maxillofasial Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
68. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Genial Tüberkülün Olağandışı Genişlemesi: Bir Vaka Raporu
Oral Diagnoz ve Maxillofasial Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,HAKBİLEN SELÇUK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,ESEN ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
69. Genç Bir Hastada Ramus Mandibulanın Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu
Oral Diagnoz ve Maxillofasial Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi
MAĞAT GÜLDANE,HAKBİLEN SELÇUK,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe