Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. SAİD KARABEKİROĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

E-posta : skarabekir@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Dentin aşırı hassasiyeti ile ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve farklı ajanların tedavisi üzerine etkisinin karşılaştırılması
FATMA SAĞ GÜNGÖR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Diş Hekimliği Uzmanlık
2017
2. Okluzal çürük teşhisinde görsel muayene ile birlikte farklı çürük teşhis cihazlarının etkinliğinin değerlendirilmesi
MERVE GÜRSES
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Diş Hekimliği Uzmanlık
2017
3. Farklı etiyolojik risk faktörlerinin çürük deneyimi üzerine etkisi ve maliyet analizinin değerlendirilmesi
IŞIN ÇAYIR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Diş Hekimliği Uzmanlık
2019