Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. SAİD KARABEKİROĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

E-posta : skarabekir@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Okluzal Çürük Teşhisinde Görsel Muayene ile Birlikte Farklı Çürük Teshis Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Okluzal Çürük Teşhisinde Görsel Muayene ile Birlikte Farklı Çürük Teshis Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
2. Dentin aşırı hassasiyeti ile ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve farklı ajanların tedavisi üzerine etkisinin karşılaştırılması
Dentin aşırı hassasiyeti ile ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve farklı ajanların tedavisi üzerine etkisinin karşılaştırılması
Tamamlandı
Aktif
3. Farklı metodların daimi molar dişlerdeki kavitasyonsuz okluzal çürüklerin tespiti ve değerlendirilmesindeki kullanımının invivo ve invitro olarak araştırılması.
Farklı metodların daimi molar dişlerdeki kavitasyonsuz okluzal çürüklerin tespiti ve değerlendirilmesindeki kullanımının invivo ve invitro olarak araştırılması.
Tamamlandı
Aktif
4. Farklı Hassasiyet Giderici Ajanların ve Kombinasyonlarının İnsan Dentin Tübülleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Bir Taramalı Elektron Mikroskop Analizi proje no 151224006
Araştırma projesi
Tamamlandı
Aktif