Diş Hekimliği Fakültesi

DOÇ.DR. SAİD KARABEKİROĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

E-posta : skarabekir@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Can modiified Significant Caries Index application predict subjetcs caries risk?
24. Uluslararası Türk Dişhekimleri Birliği Kongresi
KARABEKİROĞLU SAİD,KAHRAMAN FATMA BETÜL,ÇAYIR IŞIN,İLERİ ZEHRA,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Is It Important Brushing Teeth Before Bedtime?
Restoratif Dişhekmliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi
ÇAYIR IŞIN,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Amalgam Yüzeyine Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin ve Farklı Adeziv Sistemlerinin Ortodontik Amaçlı Molar Tüplerin Bağlanma Dayanımları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu
SOĞANCI AHMET ERTAN,KARABEKİROĞLU SAİD,BEKTAŞ ZELİHA,GÜRSES MERVE,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Yüksek çürük riskli olduğu düşünülen bireylerin risk değerlendirmesinde Karyogram Programı kullanımının etkinliği
Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi
KARABEKİROĞLU SAİD,AKDEMİR IŞIN,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Dentin Aşırı Hassasiyetinde Etiyolojik Faktörlerin Farklı Tedavi Yöntemleri Üzerine Etkisi
Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi
SAĞ FATMA,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Okluzal Çürük Teşhisinde Görsel Muayene İle Birlikte Farkli Çürük Teşhis Cihazlarinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: İn vivo/in vitro çalışma
Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi
GÜRSES MERVE,KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Farkli Etiyolojik Faktörlerin Yüksek Çürük Riskli Genç Yetişkinlerde Çürük Deneyimi Üzerine Etkisi
Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi
KARABEKİROĞLU SAİD,GÖNDER HAKAN YASİN,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Different Treatment Methods For Fluorosis: Two Case Reports
22th Bass Congress
GÜRSES MERVE,KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. A two year incidence of dental erosion and association between different factors in Turkish schoolchildren
CED-IADR/NOF oral health reseach congress
KARABEKİROĞLU SAİD,DERELİ ZEYNEP,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. ’Investigation of the tooth extraction reasons in a Turkish subpopulation
CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress
TAŞSÖKER MELEK,MENZİLETOĞLU DİLEK,BAŞTÜRK FUNDA,KARABEKİROĞLU SAİD,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. The Prevalence of Dentine Hypersensitivity and Association with Different Etiological and Risk Factors: A Cross -Sectional Study
22th Bass Congress
SAĞ FATMA,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Ülkemizde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Genel Durumu ve Koruyucu Uygulamaların Yeri
II. Kop Bölgesel Sempozyumu
ŞENER YAĞMUR,KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Farklı hemostatik ajanlarla kontamine edilmiş dentine total-etch adeziv sistemlerin bağlanma dayanımı
14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni
ÜNLÜ NİMET,ÇETİN ALİ RIZA,CEBE MEHMET ATA,KARABEKİROĞLU SAİD,ÖZTÜRK BORA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Farklı hemostatik ajanlarla kontamine edilmiş dentine self-etch adeziv sistemlerin bağlanma dayanımı
14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni
ÜNLÜ NİMET,ÇETİN ALİ RIZA,CEBE MEHMET ATA,KARABEKİROĞLU SAİD,ÖZTÜRK BORA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Genç Türk Yetişkinlerde Diş Çürüğünün Yüzey Dağılımının İncelenmesi
17. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı
ÜNLÜ NİMET,KARABEKİROĞLU SAİD,ÖZCAN ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Diş Hekimliği Öğrencilerinde Bruksizm Farkındalığının Değerlendirilmesi
17. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı
ÖZCAN ŞENER SEVGİ,KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Birinci Büyük Azı Dişlerde Çürük Gelişme Riskinde Sabit Ortodontik Tedavinin Etkisi
Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi
KARABEKİROĞLU SAİD,İLERİ ZEHRA,YILMAZ MEHMET EMRE,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Genç Yetişkinlerde Birinci Büyük Azı Dişinde Çürük Görülme Sıklığı ve Oral Hijyen Faktörleri ile İlişkisi
17. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı
ÜNLÜ NİMET,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Bir Amelogenezis İmperfekta Hastasının Ağız Sağlığının İyileştirilmesi: Vaka Raporu
18. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı
ÇETİN ALİ RIZA,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Ortodontik Tedavi Gören Bireylerde Significant Caries Index Uygulamasının Çürük Riski Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma
Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi
ÜNLÜ NİMET,KARABEKİROĞLU SAİD,İLERİ ZEHRA,KAHRAMAN FATMA BETÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Sabit Ortodontik Tedavinin DMFT İndeksi ve Beyaz Nokta Lezyonu Oluşumu Üzerine Etkisi
Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi
ÜNLÜ NİMET,KAHRAMAN FATMA BETÜL,KARABEKİROĞLU SAİD,İLERİ ZEHRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Effectiveness of Different Preventive Programs in Young Adults at High Caries Risk A Clinical Study
45th Annual Meeting Exhibition of the AADR
KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. Sabit Ortodontik Tedavi Sonrası Ortaya Çıkan Beyaz Nokta Lezyonlarının CPP-ACP ile Tedavisi: Vaka Raporu
Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi
KARABEKİROĞLU SAİD,KAHRAMAN FATMA BETÜL,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Diş Çekimi Kararında Diş Çürüğünün Yeri: Pilot Çalışma
Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi
GÜRSOYTRAK BURCU,KARABEKİROĞLU SAİD,İLERİ ZEHRA,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Çürüksüz bir ağız ortamı için etkili faktörler neler olabilir?
Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi
KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Yüksek Çürük Riskli Genç Yetişkinlerde Diş Çürüğüne Ait Temel Parametrelerin Değerlendirilmesi
Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi
KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Bond strengths of different adhesive systems on caries-affected dentin
88th General Session Exhibition of the IADR
ÜNLÜ NİMET,ÇETİN ALİ RIZA,CEBE MEHMET ATA,GÖNLÜM MEHMET ÖZGÜR,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Influence of Mechanical Loading on Bond Strength of Dentin Adhesives
88th General Session Exhibition of the IADR
ÜNLÜ NİMET,KARABEKİROĞLU SAİD,ÖZER FÜSUN,BLATZ MARKUS B
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. The Effect of Decalcified Root Surfaces on Dentinal Bond Strength
88th General Session Exhibition of the IADR
ÖZER FÜSUN,SHER MICHAEL,KARABEKİROĞLU SAİD,DANESHMHER LEILA,ÜNLÜ NİMET,BLATZ MARKUS B
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. Effect of Aging on Bond Strength in Class II Cavities
88th General Session Exhibition of the IADR
ÖZER FÜSUN,KARABEKİROĞLU SAİD,GÖNLÜM MEHMET ÖZGÜR,ÜNLÜ NİMET,BLATZ MARKUS B
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Effect of alternative modes of application on the microleakage of one-step self-etch adhesives
5th Conseuro Meeting
ÜLKER MUSTAFA,ÜLKER HAYRİYE ESRA,KARABEKİROĞLU SAİD,BOTSALI MURAT SELİM,ÇETİN ALİ RIZA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Tooth wear in Turkish adult patients
5th ConsEuro meeting
ÖZCAN ŞENER SEVGİ,KARABEKİROĞLU SAİD,MAĞAT GÜLDANE,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Pattern of Dental Caries Experience in A Turkish Young Adults
46th CED-IADR Congress
ÖZCAN ŞENER SEVGİ,KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Treatment of post-orthodontic white spot lesions with CPP-ACP paste
46th CED-IADR
ÜNLÜ NİMET,KARABEKİROĞLU SAİD,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,BOTSALI MURAT SELİM,MALKOÇ SIDDIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Effects of Different Factors on DMFT Components of Turkish Adolescents
20th BaSS Congress
KARABEKİROĞLU SAİD,YILDIZ MERVE,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Which factors affecting adolescents tooth brushing pattern
20th BaSS Congress
KARABEKİROĞLU SAİD,YILDIZ MERVE,ÖNCÜ ELİF,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. Effectiveness of Different Remineralization Agents For Treatment of White Spot Lesions A Randomized Controlled Trial
47th Meeting of CED-IADR
KARABEKİROĞLU SAİD,Emire Aybüke Erdur,İLERİ ZEHRA,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Factors Associated with Caries Experience in Turkish Children A Pilot Study
47th Meeting of CED-IADR
KORKUT EMRE,FİDANCIOĞLU YASEMİN DERYA,KARABEKİROĞLU SAİD,ŞENER SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Risk Factors of Dentine Hypersensitivity among Turkish Young Adults
47th Meeting of CED-IADR
KARABEKİROĞLU SAİD,SAĞ FATMA,ÖNCÜ ELİF,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Influence of CPP-ACPF paste and fluorid varnish on bracket shear bond strength of two adhesive systems
22th Bass Congress
KARABEKİROĞLU SAİD,AKDEMİR IŞIN,KAHRAMAN FATMA BETÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ADEZİV KÖPRÜUYGULAMALARI 3 OLGU SUNUMU
Restoratif Dişhekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi
GÜRSES MERVE,SAĞ FATMA,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. KAMA LATERAL DİŞLERİN DİREKT KOMPOZİT REZİN VENEER İLE RESTORASYONU OLGU SUNUMU
Restoratif Dişheimliği Derneği 20.Uluslararası Bilimsel Kongresi
AKDEMİR IŞIN,GÜRSES MERVE,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. TRAVMA SONUCU KIRILMIŞ ANTERİOR DİŞLERİN FARKLI METOTLARLA ESTETİKADEZİV RESTORASYONLARI OLGU SUNUMU
Restoratif Dişhekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi
SAĞ FATMA,GÜRSES MERVE,KARABEKİROĞLU SAİD
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Do hemostatic agents affect shear bond strength and clinical bond failure rate of orthodontic brackets?
22. Bass Congress
KARABEKİROĞLU SAİD,GÖNDER HAKAN YASİN,KÖK HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. Evaluation of the Effects of Different Desensitizing Agents and Lasers and Their Combinations on Human Dentine Tubules An In vitro Analysis
IADR General Session
ÖNCÜ ELİF,KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. REATTACHMENT OF CORONAL FRAGMENT USING FIBER REINFORCED POST A CASE REPORT
21th Bass Congress
KARABEKİROĞLU SAİD,SAĞ FATMA,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Effect of dental visit frequency on dental caries experience and oral health factors in schoolchildren
21th Bass Congress
KARABEKİROĞLU SAİD,GÖNDER HAKAN YASİN,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. Effects of different dental care habits and variety of social factors on dental prosthetic treatment needs inTurkish adults
45th Annual Meeting & Exhibition of the AADR
KARABEKİROĞLU SAİD,GÜRSES GÖKHAN,YILDIRIM RECEP SEZER,BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. Evaluation of Oral Health Habits and Tooth Loss in Turkey from Socioeconomic Perspective
45th Annual Meeting & Exhibition of the AADR
KARABEKİROĞLU SAİD,GÜRSES GÖKHAN,KILINÇ ALİ,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN,IŞIK BOZKURT KUBİLAY,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. Shear bond strength to enamel and failure type of different periodontal splints in vitro study
45th Annual Meeting & Exhibition of the AADR
KARABEKİROĞLU SAİD,YILDIZ MERVE,ÖNCÜ ELİF,ÜNLÜ NİMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce