Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

ÖĞR.GÖR. MUSTAFA YILDIRIM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

E-posta : m.yildirim@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Konya Müzesinde İlhanlı Hükümdarı Ebû Said Bahadır Han'a Ait Sikkeler
ALİ AKYILDIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2018