Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

ÖĞR.GÖR.DR. MUSTAFA YILDIRIM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

E-posta : m.yildirim@erbakan.edu.tr
Kitaplar
1. Zemin Metinler - Mevlid-i Şerif, Muhammediye, Envârü'-Âşikîn, Müzekki'n-Nüfûs, Delâilü'l-Hayrât
YILDIRIM MUSTAFA, Yayın Yeri: Loras, ISBN: 978-60570255-3-1
2021