Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

ÖĞR.GÖR.DR. MUSTAFA YILDIRIM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

E-posta : m.yildirim@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Kani Karaca’nın Tevhid ve Mirac icrasında Ezgi-Güfte Uyumuna Örneklerin İncelenmesi
Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu
YILDIRIM MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce