Diş Hekimliği Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ HAZAL ÖZER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı

E-posta : hozer@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Otizmli ve Sağlıklı Çocuklarda Oral Bulgular ve Çürük Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Otizm spektrum bozukluğu doğum sonrası görülen nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu bozukluğun teşhisi zor ve etyolojisi henüz belirlenememiş olmakla beraber görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu görülen bireylerde sosyal ve fiziksel yetersizlikler sıklıkla bir arada görülmektedir. Alışkanlık kazanma açısından da zorluk yaşayan bu bireyler ağız diş sağlığı ve bakımı açısından mağduriyetler yaşamaktadır. Erken yaşta kazanılan karyojenik olmayan beslenme alışkanlıkları, diş fırçalama ve diş doktoru ziyaretleri ve uyum sağlanabilirse koruyucu tedavileri bireylerin ilerleyen yaşlardaki daha zor ve yüksek maliyet gerektirecek işlemlerden korunmasını sağlayacaktır. Ağız florasında bulunan streptokokus mutans ve laktobasiller çürük formasyonunun çeşitli aşamalarında rol oynayan bakterilerdir. Tükrük sıvısından tespit edilen kolonizasyon değerleri, çürük riski tespiti açısından önem taşımaktadır. Tükrük tamponlama kapasitesi ise ilgili bakterilerin ağız ortamını çürük formasyonu için uygun olan asidik ortama döndürme çabalarına karşı geliştirilen enflamatuar bir cevaptır. Tamponlama kapasitesi ölçümü de çürüğe yatkınlık riskinin teşhisi için oldukça değerli bir veridir. Çalışmamızda otizm spektrum bozukluğu ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde eğitim gören 50 çocuk ile, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Kliniğine başvuran 50 çocuk hastanın ağız içi muayeneleri yapılıp, CRT® bacteria ve CRT® buffer (CRT, Ivoclar Vivadent, Ellwangen, Germany) kitleri ile ağız florası analizi ve tükrük tamponlama kapasitesi verileri elde edilecektir. Tüm çocuk hastalara ve ebeveynlerine ağız diş sağlığı ve bakımı hakkında bilgi verilecek ve ilgili broşürler dağıtılacaktır. Gingival indeks ve plak indeksleri, ağız florasındaki mutans streptokok ve laktobasillerin etkinliği ve tükrük tamponlama kapasitesindeki değişimler kikare testi ile çürük indeksleri ise normallik testi sonucuna göre bağımsız örneklem t-testi ya da Mann Whitney U testi ile istatistiksel olarak analiz edilecektir.
Devam Ediyor
Aktif
2. Biyoaktif cam içerikli rejeneratif özelliği olan yeni nesil dental vernik üretilmesi
Son yıllarda diş hekimliğinde biyoseramik içerikli greft materyalleri, diş macunları ve birçok oral hijyen ürünü üretilerek ticari olarak kullanıma sunulmuştur. Yine yapılan birçok çalışmada biyoseramiklerin dental restoratif materyallerle birlikte kullanımına dair deneysel ürünlerin üretildiği görülmüştür. Fakat yapılan piyasa araştırması ve literatür taramasında bu materyallerin daha önce dental verniklerle birlikte kullanımına rastlanmamıştır. Üretilmesi amaçlanan bu ürünler dental sektörde daha önce üretilmemiş, alanında ilk olacaktır. Dolayısıyla ülkemizin bu sektördeki dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.
Devam Ediyor
Aktif
3. SÜT DİŞİ PULPA AMPUTASYONLARINDA UYGULANAN FARKLI YÖNTEMLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Tamamlandı
Aktif