Diş Hekimliği Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ HAZAL ÖZER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı

E-posta : hozer@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. SÜT DİŞLENME DÖNEMİNDE YAŞANAN TRAVMA SONUCU MALFORME OLMUŞ KALICI SANTRALLERİNKAYBI VE TEDAVİ YÖNETİMİ
2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi
AĞMAZ ONUR,ÖZER HAZAL,KORKUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. TALASEMİ MAJÖR HASTALARININ ORAL SAĞLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
ERDİŞ 2020 Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
YALÇINKAYA ZEYNEP,ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. SAĞLIKLI VE HEMOFİLİLİ ÇOCUKLARDA ORAL BULGULARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
ERDİŞ 2020 Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
FİDANCIOĞLU YASEMİN DERYA,ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. DAİMİ BİRİNCİ BÜYÜK AZI ÇEKİMİ SONRASI ÇEKİM BOŞLUĞUNUN PROGNOZU
ERDİŞ 2020 Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
GÜNEŞ MUTLU,ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Covid 19 Pandemisi Sürecinde Hastaların Bir Çocuk Diş Hekimliği Kliniğine Başvurma Sebeplerinin İncelenmesi
COVID19Symposium Online-Uluslararası-Multidisipliner/26-28 Haziran 2020
ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. DENTAL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 VE ENFEKSİYON KONTROLÜNE İLİŞKİN BİLGİ, ALGI VE TUTUMLARI: ANKET ÇALIŞMASI
COVD-19 SEMPOZYUM ONLİNE ULUSLARARASI KATILIMLI MULTİDİSİPLİNER
ABAKLI İNCİ MERVE,ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Evaluation of Physical Propeties of Pulp Capping Materilas Containing Bioactive Glass
11th IADR World Congress of Preventive Dentistry
TERLEMEZ ARSLAN,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,Mutlu Özcan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. SÜT DİŞİ PULPA AMPUTASYONLARINDA UYGULANAN FARKLI YÖNTEMLERİN KLİNİKVE RADYOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi
ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. BEYAZ NOKTA LEZYONLARININ DİŞ HEKİMLERİ TARAFINDAN TEŞHİS VE TEDAVİTERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi
ÖZER HAZAL,FİDANCIOĞLU YASEMİN DERYA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DENTİGERÖZ KİSTLERE YAKLAŞIM VEKONSERVATİF TEDAVİLERİ
2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi
ÖZER HAZAL,YALÇINKAYA ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Z Kuşağı Çocuklarında Davranış Yönlendirme Tekniklerinin Ebeveyn Kabulünün Değerlendirilmesi
26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi
ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Biyoaktif Cam İlave Edilmiş Akrilik Rezinlerin {S. Mutans} ve {L. Acidophilus} Üzerine Antibakteriyel Etkisi
Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’xx
ÖZER HAZAL,TULUMBACI FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Geographic information system analysis on distribution of patients visiting public dental services in konya city
23rd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ALAN RAİF,ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Evaluation of the relationship between the dental experience and oral health status of children with autism
24th IADH Congress
ÖZER HAZAL,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Dental health knowledge and attitudesof parentsand educatorsof children with autism spectrum disorder
24th IADH Congress
ŞENER YAĞMUR,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,AĞMAZ ONUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Pulpa kuafaj materyallerinin polimerizasyon sırasında pulpa odasında oluşturduğu ısı değişiminin değerlendirilmesi
24. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,TULUMBACI FATİH,MUTLU ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. HPLC analysisof eluted monomers released from dental composites containing bioactive glass
FDI World Dental Congress 2017
TULUMBACI FATİH,GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Evaluation of physical properties of pulp capping materials containing bioactive glass
11th IADR World Congress on Preventive Dentistry
TERLEMEZ ARSLAN,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,MUTLU ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Evaluation of Er:YAG lasers on pain perception during caries removal:a comparative study
22nd bass congress
KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Analysis of surface characteristics and radiopacity of bioactive pulp capping materials
22nd Bass Congress
GEZGİN ONUR,KORKUT EMRE,BOSTANCI BÜŞRA,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. ANTIBACTERIAL AND SMEAR LAYER REMOVAL EFFICACY OF PIPS AIDED IRRIGATION IN PRIMARY MOLAR ROOT CANALS
22nd BaSS Congress
KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Evaluation of Physical Properties of Pulp Capping Materials Containing bioactive Glass
11th IADR World Congress of Preventive Dentistry
TERLEMEZ ARSLAN,KORKUT EMRE,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,Mutlu Özcan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. DIFFERENT TREATMENT APPROACHES OF TRAUMATIC INJURIES WITH COMPLICATED CROWN FRACTURE
CED-IADR 2015
KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR,ÖZER HAZAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Süt molar dişlerde kök kanallarındaki Enterococcus Faecalis üzerine PIPS tekniğinin etkinliğinin incelenmesi
TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ 22. KONGRESİ 2015
KORKUT EMRE,TORLAK EMRAH,GEZGİN ONUR,ÖZER HAZAL,ŞENER YAĞMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe