Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MURAT TALA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

E-posta : mtala@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. ARAP EDEBİYATINDA KİTÂBU'L-EMSÂL LİTERATÜRÜ: ZEMAHŞERÎ'NİN EL-MÜSTAKSÂ Fİ'L-EMSÂL ADLI ESERİ ÖRNEĞİ
HATİCE YILDIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
2. 12. YÜZYILDA ARAP GRAMER ÇALIŞMALARI: SÜHEYLÎ'NİN NETÂİCÜ'L-FİKER ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
NASUH TEBERİK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
3. 16. YÜZYILDA ARAP GRAMER ŞERHLERİ: BULÛĞU'L-EREB Bİ ŞERHİ ŞUZÛRU'Z-ZEHEB ÖRNEĞİ
OMAR ALALI SULAIMAN SHANO
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020