Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DOÇ.DR. MURAT TALA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

E-posta : mtala@erbakan.edu.tr
Dersler
1. ARAP EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ: DİL ALİMLERİ
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Arapça
2. NAHİV İLMİ VE NAHİVCİLER I
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Arapça
3. ARAPÇA DİNİ METİNLER
Ders Saati: 2
Lisans
Arapça
4. ARAP BELÂGATI I
Ders Saati: 2
Lisans
Arapça
5. ARAPÇA DİNİ METİNLER
Ders Saati: 2
Lisans
Arapça
6. ARAPÇA EDEBİ METİNLER
Ders Saati: 1
Lisans
Arapça
7. ARAP BELÂGATI II
Ders Saati: 2
Lisans
Arapça
8. ARAPÇA EDEBİ METİNBLER
Ders Saati: 1
Lisans
Arapça