Seydişehir Meslek Yüksekokulu

ÖĞR.GÖR. CELALETTİN UYANIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

E-posta : cuyanik@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Sızma (Konya, Central Turkey) Mine anancient (oldest?) mercury mine
THE THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINERAL INDUSTRY AND ENVIRONMENT-ANNABA 11th - 13th OCTOBER2017
KOÇAK KERİM,DÖYEN ADNAN,SÖĞÜT ALİ RIZA,UYANIK CELALETTİN,ZEDEF VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Petrology of the Early Triassic trachyandesitic volcanism of the Afyon zone in Sızma -Kadınhanı/Konya area, TURKEY
3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANİCA
KOÇAK KERİM,DÖYEN ADNAN,ZEDEF VEYSEL,SÖĞÜT ALİ RIZA,UYANIK CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Geochemistry of the Early Triassic K-Rich volcanics from the Afyon zone in Meydankoy- Konya (TURKEY) area
3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA
KOÇAK KERİM,DÖYEN ADNAN,ZEDEF VEYSEL,SÖĞÜT ALİ RIZA,UYANIK CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. A NEW GEOSITE SUGGESTION ALTINBESIK CAVE, İBRADI-ANTALYA, TURKEY
3rd International Scientific Conference Geobalcanica 2017
KOÇAK KERİM,UYANIK CELALETTİN,SÖĞÜT ALİ RIZA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. PETROLOGY OF THE EARLY TRIASSIC TRACHYANDESITIC VOLCANISM OF THE AFYON ZONE IN SIZMA– KADINHANI/KONYA AREA, TURKEY
3rd International Scientific Conference Geobalcanica 2017
KOÇAK KERİM,DÖYEN ADNAN,ZEDEF VEYSEL,SÖĞÜT ALİ RIZA,UYANIK CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Geochemıcal characteristics of The Erenlerdagı Volcanıcs Konya Central Turkey
14th International Conference of the GeologicalSociety of Greece
KOÇAK KERİM,UYANIK CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. THE BAUXITE DEPOSITS OF SEYDIŞEHIR REGION (MORTAŞ AND DOĞANKUZU DEPOSITS); THEIR GEOLOGICAL, MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS
Geobalcanica International Scientific Conference
UYANIK CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Petrology&geochemistry of Precambrian metagranites and their enclaves from core series of Menderes Massif, in Buldan (Denizli, West Turkey) area
7th International Conference onEnviromental and Geological Science and Engineering (EG '14)
UYANIK CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce