TR | EN

ARŞ.GÖR. AYŞE PARLAKKILIÇ MUCAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
1. Seyyid İbrahim Hanîf’xxin Menâzilü’xxl-Haremeyn’xxi
PARLAKKILIÇ AYŞE
Uluslararası
Hakemli
2015
2. Müstakîm-zâde’nin Terkîb-i Bend’i
YILMAZ AHMET,PARLAKKILIÇ AYŞE
Ulusal
Hakemli
2019
3. İlâhiyât Fakülteleri İçin Açıklamalı Edebî Osmanlıca 1
PARLAKKILIÇ AYŞE
Ulusal
Hakemli
2016