Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
YOKSIS üzerinden veriler haftalık olarak senkronize edilmektedir. Bu nedenle YOKSIS üzerinden yapılan anlık güncellemeler her hafta pazartesi günü itibariyle aktif olmaktadır.

Kişisel Bilgiler

PROF. DR. NURİ KÖSTÜKLÜ

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

E-posta :

Bildiriler

Son Güncelleme: 19.05.2024

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş Uluslatarası Sempozyumu
6781389

Aktif Kabul Edildi İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ VE KAFKAS İSLAM ORDUSU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
4372223

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi- KUDÜS üNİVERSİTESİ
4213295

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
II. Uluslararası Sosyal bilimler Kongresi- Kudüs Üniversitesi
4213378

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu
4444296

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
4444300

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
3. International Congress on Social Sciences
4444305

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
3.ıNTERNATİONAL CONGRESS ON SOCİAL SCİENCES
4612377

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
Türkiye- romanya İlişkileri :Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu
3983360

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
ULUSLARARASI BOLVADİN SEMPOZYUMU
3983488

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
I. Dünya Savaşının Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu
3983721

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Türkiye Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz- Köstence- Romanya
5738488

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
ULUSLARARASI TÜRKİYE- ÇEKYA İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU
3005155

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN TURKOLOGY (ICOSTURK 2016- BARCELONA)
3005291

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU
3005615

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN TURKOLOGY
3005803

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
2.International Conference on Studies in Turkology
3983225

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Almatı, Bildiriler Kitabı Volume:2, Almatı 2015, ISBN: 978-601-224-649-0
1842360

Aktif Kabul Edildi İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
Uluslararası I. Dünya Savaşında Mevlevi Alayı ve Gönüllü Topluluklar Sempozyumu- Kırıkkale Üniversitesi
1842811

Aktif Kabul Edildi İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Dokuz Eylül Üniv. İZMİR
1842954

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
VIII.Uluslararası Atatürk Kongresi
3983947

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu
3995475

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Türkiye Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014) Uluslararası Konferansı Polonya
4555727

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi
4558928

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol kenti İzmir II. Uluslararası tarih Sempozyumu
2148247

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu
7336108

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
9. Uluslararası Türk dünyası Sosyal Bilimler Kongresi- Bakü
3070396

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
X. Milli Mevlana Kongresi Tebliğler-1 Konya. Selçuk Üniv. Basımevi
1976215

Aktif Yayımlanmış İngilizce

KÖSTÜKLÜ NURİ
23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum: 1. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002)
4558815

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Yetmişbeşinci Yılında Büyük Nutuk'u Anlayarak Okumak Bilgi Şöleni
7336054

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
21.yy. Eşiğinde Uşak Sempozyumu
4556446

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
Atatürk 4. Uluslararası Kongresi- Kazakistan
8753664

Aktif Yayımlanmış Türkçe

KÖSTÜKLÜ NURİ
II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi
8754682