Diş Hekimliği Fakültesi

PROF.DR. ALİ RIZA TUNÇDEMİR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

E-posta : artuncdemir@erbakan.edu.tr
Makaleler
2. Effects of Three Aging Methods on Colour Differences of All-Ceramic Materials
TEMİZCİ TUĞBA, TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Uluslararası
Hakemli
2020
3. Effects of Postsurface Treatments Including Femtosecond Laser andAluminum‑oxide Airborne‑particle Abrasion on the Bond Strength ofthe Fiber Posts
TUNÇDEMİR ALİ RIZA,BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,ÇELEBİ HAKKI,TERLEMEZ ARSLAN,ŞENER YAĞMUR
Uluslararası
Hakemli
2017
4. An Investigation of Reasons for the Removal of Tooth-Supported Fixed Prosthetic Restorations
TAŞSÖKER MELEK,TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Uluslararası
Hakemli
2019
6. An Investigation of Reasons for theRemoval of Tooth-Supported FixedProsthetic Restorations
TAŞSÖKER MELEK,TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Ulusal
Hakemli
2018
7. INFLUENCE OF DIFFERENT BLEACHING SYSTEMS ON THE BOND STRENGTH OF LAMINATE VENEER TO ENAMEL
ÖZYILMAZ ÖZGÜN YUSUF,AYKENT FİLİZ,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,KARA HALUK BARIŞ
Uluslararası
Hakemli
2018
8. Antimicrobial Activity of Different Solutions on Denture Base Materials
TUNÇDEMİR ALİ RIZA,UĞUR AYŞE RÜVEYDA,ÖZDEMİR BİLGEN,T. KAHRAMAN KÜBRA
Uluslararası
Hakemli
2018
9. Assessment of Calcified Carotid Artery Plaques on Digital Panoramic Radiographs of Middle-Aged and Older Asymptomatic Persons in A Turkish Subpopulation and Associated Risk Factors
MAĞAT GÜLDANE,TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Uluslararası
Hakemli
2018
10. Effects of Fibers on Color and Translucency Changes ofBulk-Fill and Anterior Composites after Accelerated Aging
TUNÇDEMİR ALİ RIZA,GÜVEN MEHMET ESAD
Uluslararası
Hakemli
2018
11. BRUXİSM İ OLAN HASTALARDA STYLOİD PROCESS UZUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
TUNÇDEMİR ALİ RIZA,BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,ÇELEBİ HAKKI,AKIN CEYDA
Ulusal
Hakemli
2017
12. Farklı Solüsyonlardaki Dört Farklı Akrilik RezininRenk Stabilitesi
ÇELEBİ HAKKI,BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,AKIN CEYDA,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,YILDIRIM RECEP SEZER
Ulusal
Hakemli
2017
13. Evaluation of the bond strength between agedcomposite cores and luting agent
POLAT SERDAR,Cebe Fatma,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,Öztürk Caner,ÜŞÜMEZ ASLIHAN
Uluslararası
Hakemli
2015
14. Steroidler ve Steroid İlaçlarınDiş Hekimliğinde Kullanımı
TERLEMEZ ARSLAN,TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Ulusal
Hakemli
2014
15. Dentine Bağlanan Farklı Adeziv SistemlerinKayma Mukavemetlerinin Karşılaştırılması
ÇEVİK PINAR,DİLBER ERHAN,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,ÖZTÜRK ATİYE NİLGÜN
Ulusal
Hakemli
2014
16. Okluzal Travmanın Neden OlduğuTemporomandibular Eklem RahatsızlıklarınınTedavisinde Kullanılan Okluzal Splintler
BÜYÜKERKMEN EMİNE BEGÜM,TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Ulusal
Hakemli
2014
17. In vitro evaluation of cytotoxic effectsof luting resin cements
ARSLAN MALKOÇ MERAL,YALÇIN MUHAMMET,UZUN İSMAİL HAKKI,TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Uluslararası
Hakemli
2015
18. Evaluation of the bond strength between agedcomposite cores and luting agent
POLAT SERDAR,CEBE FATMA,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,ÖZTÜRK CANER,ÜŞÜMEZ ASLIHAN
Uluslararası
Hakemli
2015
19. Dentine Bağlanan Farklı Adeziv Sistemlerin Kayma Mukavemetlerinin Karşılaştırılması
Cevik P, Dilber E, Tunçdemir AR, Öztürk N
Ulusal
Hakemli
2013
20. Metal Seramik Kronlarda Vita Toothguide 3D Master Renk Skalası ile Vita Easyshade Compact Spektrofotometresinin Renk Seçimi ve Eşleşmesindeki Başarılarının Karşılaştırılması
Tuzlalı M, Tunçdemir AR, Polat S, Gül EB
Ulusal
Hakemli
2013
21. Zirkonyum Oksit Esaslı Tam Seramiklerde Termal Yaşlandırma İşleminin Farklı Adeziv Ajanların Bağlanma Dayanımına Etkisi
Polat S, Tunçdemir AR, Gönüldaş F, Öztürk C
Ulusal
Hakemli
2013
22. Effects of Different Concentrations of Hydrogen Peroxide on the Surface Roughness of Various Esthetic Restorative Materials
Kara HB, Yavuz T, Tunçdemir AR, Turunç R
Ulusal
Hakemli
2012
23. Farklı Solusyonlar İçerisinde Bekletilen Estetik Restoratif Materyallerin Işık Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi
Yalçın M, Tunçdemir AR, Güzlek R, Kara B
Ulusal
Hakemli
2012
24. Effect of Air Flow Polishing on Surface Roughness of Composites and Porcelains
Tunçdemir AR, Yavuz M, Polat S, Tuncdemir MT,Ozcan E
Ulusal
Hakemli
2012
25. Fabricating a Hollow Bulb Obturator
Tunçdemir AR, Sari F
Ulusal
Hakemli
2012
26. Mandibular Asimetrinin Panoromik Radyoğrafi ile Belirlenmesi
Tuncdemir AR Hastar E, Gungor AY, Aktan AM, Kahraman B
Ulusal
Hakemli
2012
27. Tam Dişsiz Vakada İmplant Üstü Sabit Protez ve Hibrit Protez Uygulaması
Gönüldaş F Polat S, Tunçdemir AR
Ulusal
Hakemli
2013
28. Renk körü ve renk körü olmayan diş hekimlerinin renk seçimindeki başarı oranlarının değerlendirilmesi
Polat STunçdemir AR, Öztürk C, Tunçdemir MT
Ulusal
Hakemli
2012
29. Comparison of Ceromers Color Stability Hybrid Composites and Ceramics After Immersion in Different Beverages
Tunçdemir AR Kara HB, Aykent F
Ulusal
Hakemli
2012
30. Comparison of the Candida albicans and biofilm formation amount on natural tooth porcelain and acrylic resin
Tunçdemir AR İnci M, Özcan E, Polat S, Damlar İ
Ulusal
Hakemli
2012
31. İmplant Destekli Sabit ve Hareketli Restorasyonlar
Tunçdemir AR Kahraman B, Çelik S, Güngör AY, Özcan E
Ulusal
Hakemli
2011
32. Adeziv köprüler
Tunçdemir AR Dalkiz M
Ulusal
Hakemli
2011
33. Sjögren sendromlu hastanın oral bulguları ve dental tedavi yaklaşımı Olgu sunumu
Özcan E Uyar ME, Tuçdemir AR
Ulusal
Hakemli
2011
34. Amelogenezis imperfectalı bir hastanın estetik kaygısının giderilmesi
Tuncdemir AR Özcan E
Ulusal
Hakemli
2011
35. İmplant Destekli Kulak Protezi
TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Ulusal
Hakemli
2010
36. Dental İmplantlarda Başarısızlık Nedenleri
Özcan E, Özdemir A, Tuncdemir AR
Ulusal
Hakemli
2010
37. Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Oral Hijyen Alışkanlıkları ve Ağız Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Tunçdemir AR, Polat S, Arıca S
Ulusal
Hakemli
2010
38. Fiberle güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş ışıkla sertleşen kompozitlerin translusenslerinin incelenmesi
Tundemir AR, Aykent F
Ulusal
Hakemli
2009
39. Effect Of Immediate And Delayed Post Space Preparation Time On Bond Strength Of The Self Adhesive And Self Etch Adhesive Cements
Tuncdemir AR, Yildirim C, Ozcan E, Yalcin M, Guller F
Uluslararası
Hakemli
2014
40. Shear bond strength of ceramic brackets bonded to three different porcelain surfaces
Bilgic F, Alkis H, Güngör AY, Tuncdemir AY, Malkoc MA
Uluslararası
Hakemli
2013
41. Comparative Analysis of ER Yag Laser and Other Dentin Cleaning Protocols A Scanning Electronic Microscobic Evaluation
Gumus HO, Zortuk M, Kilinç Hİ, Tunçdemir AR
Uluslararası
Hakemli
2012
42. In Vivo Cytotoxicity of Injection Molded and Conventional Pressure Pack Acrylic Resin Dentures
Tundemir AR, Koç A, Polat S, Gümüs HÖ, Dalkiz M
Uluslararası
Hakemli
2014
43. The effect of luting cement thicknesses on the push out bond strength of the fiber posts
Özcan E, Çetin AR, Tunçdemir AR, Ülker M
Uluslararası
Hakemli
2013
44. Color differences between maxillar and mandibular incisors
TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Uluslararası
Hakemli
2012
45. Effect of different palatal vault shapes on the dimensional stability of glass fiber reinforced heat polymerized acrylic resin denture base material
Dalkiz M, Arslan D, Tuncdemir AR, Bilgin MS, Aykul H
Uluslararası
Hakemli
2012
46. The Effects of Porcelain Polishing Techniques on the Color and Surface Texture of Different Porcelain Systems
Tuncdemir AR, Dilber E, Kara HB, Ozturk AN
Uluslararası
Hakemli
2012
47. Effects of Current Provisional Restoration Materials on the Viability of Fibroblasts
TUNÇDEMİR ALİ RIZA
Uluslararası
Hakemli
2009
48. The effect of a diode laser and traditional irrigants on the bond strength of self adhesive cement
Tuncdemir AR, Yildirim C, Ozcan E, Polat S
Uluslararası
Hakemli
2013
49. Mechanical Properties of Nanocrystalline Tetragonal Zirconia Stabilized with CaO MgO and Y2O3
Sahin O, Demirkol İ, Göcmez H, Tuncer M,Cetinkara HA, Guder HS, Sahin E, Tuncdemir AR
Uluslararası
Hakemli
2013
50. Hardness Behavior of Alumina Zirconia Nanocomposites Synthesized by Gel Process
Sahin O, Hasde A, Göcmez H, Tuncer M, Cetinkara HA, Guder HS, Sahin E, Tuncdemir AR
Uluslararası
Hakemli
2013
51. The effect of repeated porcelain firings on corrosion resistance of different dental alloys
Tuncdemir AR, Karahan I, Polat S, Malkoc MA, Dalkiz M
Uluslararası
Hakemli
2013
52. Effect of Different Provisional Cement Remnant Cleaning Procedures Including ER YAG laser on Shear Bond Strength of Ceramics
Zortuk M, Gumus HO, Kilinc HI, Tuncdemir AR
Uluslararası
Hakemli
2012
53. Inadequate shear bond strengths of self etch self adhesive systems for secure orthodontic bonding
İşman E, Karaaslan EŞ, Okşayan R, Tunçdemir AR, Üşümez S, Adanır N, Cebe MA
Uluslararası
Hakemli
2012
54. Influence of eugenol on the push out bond strengths of fiber posts cemented with different types of resin luting agents
Özcan E, Çetin AR, Çapar İD, Tunçdemir AR, Aydinbelge HA
Uluslararası
Hakemli
2013
55. The effect of calcium silicate based sealer on the push out bond strength of fibre posts
Özcan E, Çapar İD, Çetin AR, Tunçdemir AR, Aydinbelge HA
Uluslararası
Hakemli
2012
56. Effects of different surface treatments on shear bond strength in two different ceramic systems
Yavuz T, Dilber E, Kara HB, Tuncdemir AR, Öztürk AN
Uluslararası
Hakemli
2013
57. The effect of post surface treatments on the bond strength of fiber posts to root surfaces
Tunçdemir AR, Yildirim C, Güller F, Ozcan E, Usumez A
Uluslararası
Hakemli
2010
58. Effects of fibers on the color change and stability of resin composites after accelerated aging
Tuncdemir AR, Aykent F
Uluslararası
Hakemli
2012
59. The relationship of some patients factors with shade of their teeth measured by spectrophotometry in Turkish people
Tuncdemir AR, Gungor AY, Kahraman B
Uluslararası
Hakemli
2012
60. Production and Mechanical Behaviour of Biomedical Co Cr Mo Alloy
Sahin O, Tuncdemir AR, Cetinkara HA, Guder HS,Sahin E
Uluslararası
Hakemli
2011