Diş Hekimliği Fakültesi

PROF.DR. YAĞMUR ŞENER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı

E-posta : ysener@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. APF jel ve APF köpük ile topikal florid uygulamasının tükürük ve idrar flor düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması
GÜL TOSUN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2002
2. Süt ve daimi dişlerde çürükten etkilenmiş ve sağlam dentin dokusuna farklı bonding ajanların bağlanma dayanımlarının mikro makaslama test metodu ile incelenmesi ve taramalı elektron mikroskobu ile değerlendirilmesi
ALP ERDİN KOYUTÜRK
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2003
3. Süt ve daimi dişlerden elde edilen dentin disklerin hidrolojik iletkenlerinin ve bu disklere uygulanan restoratif sistemlerin bağlanma dayanımlarının belirlenmesi
FİRDEVS KAHVECİOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2005
4. Rezin esaslı fissür örtücülerin farklı ışık kaynaklarıyla polimerizasyonu sonrasında açığa çıkan artık monomer miktarının, yüzey sertliğinin ve bağlanma dayanımının araştırılması
MURAT SELİM BOTSALI
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2008
5. Süt dişlerindeki okluzal çürüklerin tespitinde konvansiyonel metotların, dıagnodent'in ve ECM'nin performanslarının araştırılması
EBRU KÜÇÜKYILMAZ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2009
6. Florid içeren fissür örtücülerin klinik başarılarının ve bu materyallerin florid salım/tekrar yüklenebilme özelliklerinin araştırılması
MESUT ELBAY
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer
Doktora
2007
7. Biyoaktif cam ile modifiye edilen cam iyonomer esaslı fissür örtücünün fiziksel özelliklerinin araştırılması
EMRE KORKUT
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2013
8. Yedi farklı ajanın sığır minesinin demineralizasyonunu azaltıcı etkilerinin araştırılması
FATMA BAHAR OSMAN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2014
9. Süt dişi pulpa amputasyonlarında uygulanan farklı yöntemlerin klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması
HAZAL ÖZER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2017
10. Farklı yüzey hazırlama tekniklerinin minenin yüzey özellikleri ve bağlanma dayanımı üzerine etkileri
BÜŞRA BOSTANCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Doktora
2017
11. Üç farklı kompomer materyalinin bazı fiziksel özelliklerinin in vitro olarak karşılaştırmalı değerlendirilmesi
DUYGU ÖZCAN YÜKSEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Diş Hekimliği Uzmanlık
2019