Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

DOÇ.DR. ARİF KORKMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

E-posta : akorkmaz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
9. Doğanhisar'da sosyal ve dini hayat
TURGAY KÜTÜKCÜ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
10. Din ve ahlak eğitimi bağlamında Montessori yönteminin çocukların sosyal yaşamındaki tezahürleri (Palet ilkokulu örneği)
HATİCE TÜL KÜBRA ESER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
11. İlahiyat fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları
FATIMA KESKİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
12. Din ve sağlık ilişkisi bağlamında yeme-içme alışkanlıkları üzerine sosyolojik bir araştırma: Konya/Ereğli diyanet çalışanları örneği
FATMA FİDAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
13. Din sosyolojisi açısından içtimaî tefsir: Ekonomi konulu ayetler örneği
METİN GÜMÜŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
14. Fıkıh ve toplumsal değişme: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi örneği
MUSTAFA GENÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
15. Alternatif tıp ve din
HATİCE GERÇEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
16. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin toplumsalcinsiyete ilişkin tutumları: Ankara il merkezi örneği
SÜMEYRA TEMİZHAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
17. Orta Çağ İslam kültüründe kadın algısı: "Kitabu'n-Nisa literatürü" örneği
RÜVEYDA ÇINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
18. Arapça yayın yapan ateist web siteleri üzerine sosyolojik bir araştırma
ABDULRAHMAN MOHAMMED AL-MUSHIKI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
19. Bağımsızlık Sonrası Kazakistan'da Ateizm Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma
MAGZHAN ZHANEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
20. Deizmin Psiko-Sosyolojisi: 21. Yüzyıl Türkiye'si Örneği
MUHAMMET FATİH OKUTAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2020